Kan en myndighet begära personuppgifter vid begäran om utlämning av allmän handling?

Begärt ut handlingar av en myndighet, Bolagsverket, som ej är sekretessbelagda. De vill ha betalt av mig för de handlingarna (vilket jag vet att de har rätt att göra) och vill ha mitt personnummer, adress för att göra detta. Mig veterligen kan de inte begära det? De hänvisar till ” avgiftsförordningen med instruktion för Bolagsverket (särskild förordning)” men inte exakt vad och vart. Det vägrar berätta det. Vad kan jag begära enligt lagen i detta fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Jag tolkar din fråga som att du vill vet om Bolagsverket har rätt att kräva att få dina personuppgifter för att lämna ut handlingar som inte är sekretessbelagda.


Tryckfrihetsförordningen är aktuell lag

Din fråga handlar om utlämnande av allmän handling och bestämmelser kring detta finns framförallt i tryckfrihetsförordningen (TF). Jag kommer därför att utgå ifrån dessa regler.


Kan Bolagsverket kräva dina personuppgifter vid utlämnande av allmän handling?

Det korta svaret på din fråga är nej, Bolagsverket får inte efterforska vem du är eller vilket ditt syfte är att begära ut en allmän handling. De får dock göra detta om det krävs för att de ska kunna pröva om det finns något hinder mot att handlingen lämnas ut (2:18 TF). Om en handling till exempelvis är belagd med sekretess kan du behöva uppge din identitet för att myndigheten ska kunna pröva om handlingen kan lämnas ut. Men eftersom att du skriver att handlingarna inte är sekretessbelagda, ser jag inget skäl till att de kan kräva detta av dig.


Du har alltså rätt att ta del av dessa allmänna handlingar (2:1 TF). Och mot en avgift har du även rätt att få en kopia av handlingen (2:16 TF).


Vad gäller avgiftsförordningen och förordning med instruktion för bolagsverket, finns ingen bestämmelse som anger att de kan kräva att du uppger personnummer och adress. I avgiftsförordningen och förordning med instruktion för bolagsverket finns däremot bestämmelser om rätten att ta ut avgift för kopior av allmänna handlingar, vilket som du själv är medveten om, har de rätt att göra.


Slutsats

Min slutsats blir därmed att bolagsverket inte kan kräva ditt personnummer eller adress, utifrån dina uppgifter om att handlingarna inte är sekretessbelagda. Och du har en lagstadgad rätt att begära ut handlingarna.


Jag hoppas att min svar har varit till hjälp, annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen. Stort lycka till!

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tryckfrihetsförordningen (TF)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo