kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?

2020-11-26 i Fastighet
FRÅGA
Får jag ta med Billyft från garaget vid försäljning av fastigheten? Den är fastskruvad i golvet samt elinstallerad !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad som utgör byggnadstillbehör och därmed ska ingå vid en försäljning av en fastighet.

Din fråga regleras i jordabalken (JB).

Vad är byggnadstillbehör?

Byggnadstillbehör är sådant som har anbragts fastigheten för stadigvarande bruk. Med stadigvarandebruk ska förstås sådant som är bultat till byggnaden eller på annat sätt har monterats till byggnaden på ett sätt som talar för att det är avsett för stadigvarande bruk (2 kap. 1 - 2 §§ JB).

Finns det något sätt att avlägsna något fårnatt utgöra byggnadstillbehör?

Det lämpligaste är att avlägsna byggnadstillbehöret innan försäljning. Utöver det är man fri att reglera situationen genom avtal. Om köpet redan ägt rum är byggnadstillbehöret nu den nya fastighetsägarens och således har denne ingen skyldighet att lämna ifrån sig billyften. Isåfall måste du nå en frivillig överenskommelse med denne.

Slutsats

Min bedömning är att billyften utgör ett byggnadstillbehör. Således måste du avlägsna denna innan försäljning för att undgå att den kommer ingå i försäljningen. Om du redan sålt fastigheten får du komma fram till en frivillig överenskommelse med den nya ägaren.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (557)
2021-04-20 Kan jag bygga en stuga på marken utan övriga fastighetsägares medgivande? Blir stugan fastighetstillbehör?
2021-03-31 Gåvobrev fastighet
2021-03-31 Ansvar för grenar som tränger in på grannfastighet
2021-03-31 Vad är distinktionen mellan 18 kap och 16 kap JB?

Alla besvarade frågor (91351)