FrågaPROCESSRÄTTBevis och bevisning23/04/2020

Kan en misstänkt person bli fälld för stöld med endast vittnen som bevis?

Misstänkt och utpekad av vittnen för stöld,

men person nekar,kan personen bli fälld enbart på vittnesmål utan teknisk bevisning ?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Bevisfrågor är svåra att bedöma, eftersom många faktorer kan påverka utgången av ett mål. Det är alltid åklagaren som har bevisbördan för att den åtalade har begått gärningen. Det ska vara "ställt bortom allt rimligt tvivel" att en person är skyldig för att han eller hon ska kunna fällas för brottet. Detta höga beviskrav uppfylls bara om de enda invändningar som görs mot att personen är skyldig är orimliga. Vad som är orimligt och inte får bedömas från fall till fall.

Vittnesmål är en viktig del i den bevisning som läggs fram i målet, tillsammans med övrig bevisning som förhör med den tilltalade och målsäganden, samt teknisk bevisning. Om det inte finns någon annan bevisning och bara vittnesmål, kan det bli svårt att få personen i fråga dömd. Det går inte att ge ett säkert svar på hur utfallet i ditt mål kommer bli, då det finns så många faktorer som påverkar bedömningen. Att ett vittnesmål ges ett lågt bevisvärde innebär inte i sig att personen frikänns, det kan fortfarande finnas stark bevisning som räcker för att uppnå åklagarens höga bevisbörda.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Hittade du inte det du sökte?