Kan en misstänkt överklaga avslag om partsinsyn i en förundersökning?

2021-01-31 i Förundersökning
FRÅGA
Fråga om överklagande av nekad partsinsyn i förundersökning.Enligt 18 kap. första stycket offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller s.k. förundersökningssekretess. Jag har uppfattat att den misstänkte såsom part under pågående förundersökning enligt 23 kap. 18 § andra stycket rättegånsbalken har en mer omfattande insynsrätt enligt än vad allmänheten har. Min fråga avser den situation att den misstänkte under pågående förundersökning begär partinsyn med stöd av 23 kap. 18 § rättegångsbalken, och nekas insyn med hänvisning till förundersökningssekretessen i 18 kap. OSL. Då har den misstänkte begärt insyn enligt rättegångsbalkens regler och inte enligt bestämmelsena i tryckfrihetsförordningen och OSL.Fråga: Får en misstänkt som har fått avslag på en begäran om partsinsyn enligt 23 kap. 18 § rättegångsbalken överklaga avslagsbeslutet? Och, i så fall, vem prövar ett sådant överklagande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett beslut om avslag för den misstänkte att få ta del av det som förekommit under förundersökning får fattas om det skulle innebära men för utredningen (se vidare 23 kap. 18 § andra stycket RB). Denna prövning görs av undersökningsledaren (se 23 kap. 23 d § första stycket RB). Den misstänkte kan begära att rätten ska pröva ett sådant avslagsbeslut (se 23 kap. 23 d § andra stycket RB).

Svaret på din fråga är alltså att den misstänkte kan begära prövning av ett sådant beslut och det är rätten som pröva saken. Observera dock att prövningen sker först när undersökningsledaren har slutfört den utredning hen anser är nödvändig.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (563)
2021-10-14 Vad betyder åtalsunderlåtelse och förundersökningsbegränsning?
2021-10-06 När måste misstankegraden delges den misstänkte?
2021-09-30 Förundersökningsbegränsning
2021-09-30 Vad händer med förundersökningen om den läggs ned?

Alla besvarade frågor (96470)