Kan en minister lägga sig i enskilda ärenden hos förvaltningsmyndigheter?

Hej.

Med tanke på begrepppen "ministerstyre" och förvaltningarnas oberoende (ungefär) undrar jag om tex en statsminister eller justitieministern kan/får utfärda för polismyndigheten bindande "direktiv" i konkreta/specifika/enskilda ärenden? Vore det grundlagsenligt?

Med vänlig hälsning

Anders Smedbäck

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen om ministerstyre finner man i 12 kap. 2 § regeringsformen. Där framgår att ingen myndighet (och således ingen minister) får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Polismyndigheten är en förvaltningsmyndighet, och således vore det inte grundlagsenligt om en minister lade sig i ett enskilt ärende. Det är dock naturligtvis tillåtet att ge mer allmänna direktiv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anton OkicRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Myndigheter? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000