FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter31/07/2018

Kan en minister lägga sig i enskilda ärenden hos förvaltningsmyndigheter?

Hej.

Med tanke på begrepppen "ministerstyre" och förvaltningarnas oberoende (ungefär) undrar jag om tex en statsminister eller justitieministern kan/får utfärda för polismyndigheten bindande "direktiv" i konkreta/specifika/enskilda ärenden? Vore det grundlagsenligt?

Med vänlig hälsning

Anders Smedbäck

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen om ministerstyre finner man i 12 kap. 2 § regeringsformen. Där framgår att ingen myndighet (och således ingen minister) får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag. Polismyndigheten är en förvaltningsmyndighet, och således vore det inte grundlagsenligt om en minister lade sig i ett enskilt ärende. Det är dock naturligtvis tillåtet att ge mer allmänna direktiv.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Anton OkicRådgivare
Hittade du inte det du sökte?