Kan en markägare höja arrendeavgift hur som helst?

2016-04-30 i Arrende
FRÅGA
Kan en markägare höja arrendeavgigt hur som helst för en fritidshusägsre
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att fråga handlar om bostadsarrende då inget annat än ett fritidshus nämnts i själva frågan. Men du är naturligtvis välkommen att ställa kompletterande frågor ifall det skulle röra sig om någon annan arrendeform.

Reglerna om bostadsarrende anges bl.a. i 10 kap. Jordabalk (1970:994). Enligt 10:3 JB ska jordägaren eller arrendatorn som vill ändra arrendevillkoren för en ny arrendeperiod meddela motparten detta i den ordning som gäller uppsägning enligt 8:8 JB. Uppsägning och begäran om villkorsändring ska ske senast ett år före arrendetidens utgång. I 10:6 JB anges att arrendeavgiften vid förlängning ska utgå med skäligt belopp. Blir det tvist om vilka villkor som ska gälla vid en förlängning av arrendeavtalet kan tvisten bli föremål för arrendenämndens prövning, se 10:6a § och 9:10 JB.

Om arrendeavgiften inte kan bestämmas av jordägare och arrendator ska hänsyn tas till arrenderättens värde med hänsyn till arrendeavtalet och omständigheterna i övrigt. Det är dock svårt att i lagen närmare precisera vad som ska anses utgöra skälig arrendeavgift. När det gäller att avgöra arrendeavgiftens storlek kan man dock få viss ledning genom att jämföra med vad som kan anses vara ortens pris för jämförliga arrenden. I normala fall anses det inte oskäligt att arrendeavgiften är av den storleksordningen att den får förränta markvärdet.

Hoppas att rådgivningen har varit behjälplig.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (202)
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?
2020-11-08 Bostadsarrende och rätt till förlängning

Alla besvarade frågor (86448)