Kan en målsägande lägga ned ett åtal?

2020-02-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej jag som målsägande kan jag upphäva häktning angående min man som då blivit häktad
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt finns det två olika typer av åtal: allmänt åtal och enskilt åtal. Den vanligaste formen av åtal är det allmänna åtalet. Av din fråga framgår det inte vilket brott din man är åtalad för, och det är brottstypen som avgör vilket slags åtal som blir aktuellt. Jag kommer därför att gå igenom båda typerna av åtal nedan.

Allmänt åtal:

Allmänt åtal innebär att det är åklagaren som väcker åtal mot en person som är misstänkt för brott. Utgångspunkten i svensk rätt är att brott faller under allmänt åtal, och att det är åklagare som ska ta hand om stämningsansökan samt processen i domstolen. Det finns dock vissa brott som visserligen faller under allmänt åtal, men att det ändå krävs att målsägande anger brottet för åtal. Dessa kallas för angivelsebrott, och betyder att målsäganden måste gå till en åklagare eller polismyndighet och säga att han/hon vill att åtal för brottet väcks. Däremot finns det möjlighet för åklagare att väcka åtal även vid angivelsebrotten om det anses vara "påkallat ur allmän synpunkt".

Enskilt åtal:

Enskilt åtal är inte alls lika vanligt som allmänt åtal. Enskilt åtal innebär att det är målsäganden som väcker åtal mot den misstänkte, alltså inte en åklagare. Även detta sker genom att en skriftlig stämningsansökan skickas in till en domstol.

Vad innebär de olika åtalen?

Om ett brott faller under allmänt eller enskilt åtal anges i slutet av straffstadgandena i brottsbalken. Detsamma gäller om det är ett angivelsebrott. Idag är det bara de så kallade ärekränkningsbrotten (förtal och förolämpning) som faller under enskilt åtal.

Sammanfattning:

Om brottet som din man är åtalad för faller under allmänt åtal (vilket de allra flesta brott gör) så är det åklagarens val att fortsätta eller lägga ned åtalet. Enligt rättegångsbalkens 20 kap. 2 § står det att "allmän åklagare äge tala å brottet", vilket innebär det är åklagaren som bestämmer. Om åklagaren anser att det värt att ta målet till rättegång, samt har tillräckligt med bevisning, så kan åklagaren göra detta trots att du som målsägande motsätter dig detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1066)
2020-09-27 Finns det en tidsgräns inom vilken polisförhör måste hållas?
2020-09-27 Förundersökning fram till rättegång
2020-09-27 När kan polisen genomföra en husrannsakan och beslagta föremål?
2020-09-26 Hur får man tillbaka beslagtagen egendom?

Alla besvarade frågor (84412)