Kan en make testamentera bort sin egendom till en släkting?

2016-05-21 i Testamente
FRÅGA
Gift utan att någon av makarna har barn, Kan den ena partern testamentera sin del till någon släkting om hen dör före den andra partnern. Kortfattat, kan hen testamentera bort sin del genom att skriva ett testamente som ska gälla vid hens död?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tänkte först kort redogöra för vad som sker när en make avlider eftersom det är viktigt för att förstå svaret. När en make avlider sker en bodelning. I bodelningen ingår giftorättsgods. Giftorättsgods är den egendom som makarna har och som inte är enskild egendom. Enskild egendom kan man ordna genom äktenskapsförord och då är den egendomen bara den ena makens egendom. I bodelningen delas giftorättsgodset lika mellan makarna. Den avlidne maken får en kvarlåtenskap (vilket är den egendom som ärvs) som utgörs av dels giftorättsgodset i bodelningen och även eventuell enskild egendom. Reglerna kring bodelning hittar du i 9-11 kap. i äktenskapsbalken.

Huvudregeln vid en makes bortgång är att efterlevande make ärver den avlidne makens kvarlåtenskap, 3 kap. 1 § ärvdabalken (här).

Den efterlevande maken har dock inte en absolut rätt att tilldelas den avlidne makens kvarlåtenskap. Om den avlidne maken har testamenterat bort sin kvarlåtenskap till någon annan släkting gäller testamentet eftersom man ska följa testators vilja, 11 kap. 1 § ärvdabalken (här).

Värt att poängtera är att den efterlevande maken är garanterad att totalt ha egendom upp till fyra prisbasbelopp som gällde vid dödsfallet, det följer av 3 kap. 1 § andra stycket i ärvdabalken. Prisbasbeloppet är i år 44 300 SEK. Den efterlevande maken har alltså, om maken dog i år, rätt till egendom till ett värde av 177 200 SEK. Det här betyder att om den efterlevande maken efter bodelningen inte har egendom som motsvarar 177 200 SEK eller mer har hen rätt att få egendom från den avlidne makens kvarlåtenskap. Resterande del tilldelas dock den släkting som maken har testamenterat till.

Sammanfattningsvis är alltså det korta svaret att ja, en make kan testamentera bort sin del (kvarlåtenskapen som utgörs av giftorättsgods och enskild egendom) till en släkting. Dock är den efterlevande maken garanterad att ha egendom upp till fyra prisbasbelopp och om hen inte har det efter bodelningen tilldelas hen egendom ur den avlidne makens kvarlåtenskap så att det täcker prisbasbeloppsregeln.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Vänligen,

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2682)
2020-11-29 Är kopia av testamente ogiltigt?
2020-11-28 Behöver vi upprätta ett nytt testamente nu när vi har gift oss?
2020-11-23 Kan testamente till gemensamma barns fördel inskränka efterlevande makens rätt till arv?
2020-11-23 Alla arvingar utom bröstarvingar kan uteslutas genom testamente

Alla besvarade frågor (86590)