Kan en make förhindra en efterarvinges rätt till arv?

2019-07-22 i Make
FRÅGA
Hej. Min vän blev änka för några år sedan. Hon och hennes make hade inga barn. De hade inte skrivit något testamente eller bodelning. Maken var osams med sin bror och i bouppteckningen står det att brodern har rätt att ärva hennes make vid hennes bortgång . Finns det något hon kan göra för att han inte ska få del av arvet om hon avlider före honom?Kan gåvobrev vara något ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En efterlevande makes arvsrätt begränsas av reglerna om efterarv i 3 kap. 2 § Ärvdabalken.

Om det finns legala efterarvingar och det inte finns ett testamente där något annat anges ärver en efterlevande make med s.k. fri förfoganderätt. Detta innebär att maken under sin livstid har rätt att använda arvet som hon vill inom rimliga gränser, men kan inte testamentera eller ge det bort genom gåva. Legala efterarvingar är den avlidnes och den efterlevande makens gemensamma bröstarvingar samt den avlidnes föräldrar, syskon och syskons avkomlingar.

Eftersom det inte har upprättats något testamente kommer din vän ärva sin make med fri förfoganderätt. Lagstiftaren har även förhindrat att reglerna om fri förfoganderätt kringås. Enligt 3 kap. 3 § Ärvdabalken kan en efterarvinge få rätt till kompensation ur den efterlevande makens kvarlåtenskap, ifall det framgår att denne medvetet har försökt minska sin egendomsmassa.

Sammanfattningsvis kan din väninna inte genom ett eget testamente omintetgöra eller inskränka en efterarvinges rätt till arv. Reglerna om fri förfoganderätt förhindrar att maken genom gåvobrev eller testamente inskränker broderns rätt till arv som efterarvinge.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll