Kan en mailkonversation utgöra ett bindande avtal?

Hej!

Vi anordnade en konferens nu i november och har haft kontakt med ett företag. I god tid valde dom att tacka ja (via mail) till att delta under denna konferens. I mailkonversationen syns att vi informerat om pris samt att dom sagt att dom vill vara med och delta som sponsor för denna konferens. Tre dagar innan konferensen valde dom att hoppa av (inget avtal påskrivit), vi frågade varför och dom sa att detta var pga brist på tid. Vi uttryckte då att mailkonversationen är som ett avtal och vi kommer fakturera dom på detta. Deras argument är dock att dom inte skrivit på något och därför anser dom att dom inte ska betala. Vi vill bara veta hur detta fungerar då vi som studenter anser, utifrån våra lästa kurser, att vi har lagen på vår sida.

Väldigt tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör frågan om ett bindande avtal har ingåtts mellan er och ett annat företag. Grundläggande bestämmelser om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Jag kommer först att kort redogöra för grunderna för avtalsbundenhet och därefter applicera dessa på ditt fall.

Avtalsbundenhet

Som huvudregel i svensk rätt gäller att avtal inte behöver vara varken skriftliga eller undertecknade av parterna för att vara gällande. Det finns inte något generellt formkrav för att ett avtal ska anses vara bindande. Undantag finns för exempelvis köp av fast egendom.

Ett bindande avtal finns när ett anbud har accepterats utan några invändningar eller förslag till ändringar avseende innehållet i avtalet (1 § AvtL). Med anbud förstås ett förslag till att ingå avtal. Det krävs därmed inte heller att parterna benämner en överenskommelse som ett "avtal", utan det räcker att ett anbud har accepterats.

Inom svensk avtalsrätt gäller principen "pacta sunt servanda". Denna princip innebär att avtal ska hållas. Detta innebär bland annat ett avtal inte kan frånträdas ensidigt av den ena avtalsparten utan motpartens samtycke.

Bedömning i ditt fall

Eftersom jag inte har tillgång till er mailkonversation med företaget kan jag inte göra en helt säker bedömning i ditt fall. Men utifrån det du själv uppger verkar det som att ni har avgett ett anbud, en förfrågan till företaget om de ville agera sponsor till er konferens, vilket företaget sedan har accepterat. Jag tolkar det även som att ni varit överens om priset. Detta bör räcka för att anse att ni har ingått ett juridiskt bindande avtal. Företagets invändning om att de inte anser att de behöver betala då de inte skrivit under något avtal spelar ingen roll, eftersom det inte finns några formkrav för den typ av avtal ni har ingått. Bindande avtal har alltså troligtvis uppstått genom er mailkonversation.

Att ni har ingått ett bindande avtal innebär därmed att företaget inte har rätt att själv bestämma sig för att frånträda avtalet utan ert godkännande. Ni har således ett giltigt avtal som ni bör kunna fakturera utefter.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice BaumRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000