Kan en lokalhyresgäst säga upp ett lokalhyresavtal som löper på 5 år i förtid?

2018-09-21 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag har ett avtal till en lokal på 5 år nu har drivit min studio i cirka 2.5 år men det har inte alls gått bra, med det menar jag att jag har betalat hyran från min egen ficka. Jag vill säga upp avtalet men hyresvärden säger nej och hävdar att jag måste fortsätta betala hyran i 5 år. Jag trodde att man hade rätt till uppsägning 9 månader men han går inte med på det. Behöver hjälp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppsägning av tidsbestämt lokalhyresavtal

Lokalhyresavtal regleras i 12 kapitlet jordabalken (benämns ofta hyreslagen).

Jag tolkar din fråga som att hyresavtalet är ingånget på en bestämd tid om 5 år och det ska upphöra att gälla vid avtalstidens slut. När det gäller avtal på bestämd tid är parterna bundna av hyresavtalet under hela avtalsperioden, om inte parterna avtalat något annat (3 § 2 stycket hyreslagen).

Om avtalet varat i mer än nio månader måste avtalet sägas upp för att upphöra att gälla (se 3 § 2 stycket 3 meningen hyreslagen).

Om ett tidsbestämt avtal ska sägas upp för att upphöra att gälla, och inte längre uppsägningstid är avtalad, ska uppsägningen ske senast 9 månader i förväg om hyrestiden är längre än 9 månader och det är fråga om en lokal (4 § 2 stycket 5 punkten hyreslagen). Bestämmelsen reglerar dock inte uppsägning i förtid, utan den uppsägningstid som gäller för att förhindra att ett tidsbestämt avtal förlängs.

Sammanfattningsvis

Du kan inte frånträda avtalet i förtid utan du måste hyra lokalen tills hyrestiden löper ut. Det innebär att du måste betala hyra i 2,5 år till. Det du eventuellt skulle kunna göra är att överlåta lokalen till någon annan som också övertar verksamheten, det kräver hyresvärdens godkännande och tillstånd från hyresnämnden (36 § hyreslagen).

Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?

Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist

- Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

Vänligen,

Louise Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1292)
2020-02-27 Uppsägningstid för hyresavtal enligt privatuthyrningslagen
2020-02-26 Giltighet för uppsägning av hyreskontrakt via Messenger
2020-02-26 Vem står för vatten och el om kallhyra är avtalat?
2020-02-25 Tillämpa Hyreslagen när hyresvärd och hyresgäst ingår i samma kommunala verksamhet?

Alla besvarade frågor (77524)