Kan en leverantör vägra att leverera, trots att orderbekräftelse lämnats?

2017-07-01 i Köplagen
FRÅGA
Hej,Kan en leverantör helt plötsligt vägra att leverera/stoppa ordern när man har fått orderbekräftelse på ordern?Varan har inte utgått utan de är helt plötsligt rädda att jag kommer sälja direkt till deras kund/er.Vi pratar B2B.
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Köp mellan näringsidkare regleras av köplagen (KöpL), avtalslagen (AvtL) och avtalsrättsliga principer. En vedertagen avtalsrättslig princip är att en avtalspart aldrig är skyldig att fullgöra sin del av ett avtal om avtalsprestationen är omöjlig att genomföra. Skulle det vara så att det inträffat ett hinder för leverantören som denne inte kunde förutse vid avtalets ingående och inte heller kan åtgärda, är leverantören inte skyldig att leverera varan även om en orderbekräftelse lämnats. Utifrån omständigheterna uppfattar jag det som att leverantören visst kan leverera varan men nu vägrar p.g.a. affärsmässiga skäl.

Köplagen är dispositiv, se 3 § KöpL. Det innebär att köpare och säljare fritt kan avtala om att andra villkor för deras avtalsförhållande ska gälla än de villkor köplagen ställer. Om det utifrån branschpraxis, handelsbruk eller tidigare avtalsförhållanden framgår att leverantören som förutsättning för köpavtalet villkorat köpet med en klausul som innebär att köparen inte får sälja produkten vidare till leverantörens kunder, kan det vara ett godtagbart skäl för leverantören att vägra leverans.

Är det utifrån omständigheterna orimligt att anta att köparen skulle ha förstått att köpet var villkorat, måste leverantören uppmärksamma köparen om leveransvägran i tid. Leder dröjsmålet av leverans till att köparen lider skada har köparen rätt till ersättning. Enligt köplagen har köparen rätt att kräva fullgörelse, häva köpet eller vid kreditköp: hålla inne betalningen. Köparen har dessutom rätt att kräva skadestånd, se 22 § KöpL. Vilken typ av kompensation som köparen kan kräva beror på omständigheterna. I detta fall kan det vara så att båda avtalsparterna missförstått villkoren för avtalet vid avtalets ingående. I sådana fall kan avtalet jämkas med stöd av 36 § AvtL. Det innebär att köparen kanske inte kan kräva fullgörelse, eftersom det skulle strida mot leverantörens vedertagna villkor vid ingående av köpeavtal. Däremot borde köparen kunna häva köpet. En hävning innebär att de utlovade prestationerna ska återgå dvs. parterna ska försättas i samma läge som om något avtal aldrig kommit till stånd. Har köparen redan betalat för varan ska leverantören återbetala köparen.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1384)
2021-07-27 Vem ansvarar för fel i en husvagn när det rör sig om ett köp mellan två privatpersoner?
2021-07-26 Häva köp och kräva ersättning för kostnader - köplagen
2021-07-26 När har köparen rätt att häva köpet enligt köplagen?
2021-07-26 Köparen är sen med betalningen, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (94271)