Kan en kund kräva leverans efter flera år?

2020-06-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Sålde en ny vara på nätet till kund för 6 år sedan, han betalade först och sedan skickades varan. Kunden tog inte emot varan så den returnerades. Nu nästan 6 år senare kontaktar kunden oss och vill ha sin vara. Vi har inte denna verksamhet kvar och vi vet inte var hans vara är. Har vi något ansvar att förvara hans vara så länge? Skrymmande vara.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du sålt varan till en konsument och inte till ett annat företag vilket gör Konsumentköplagen (KköpL) tillämplig (KköpL 1§). Även om du sålt till en näringsidkare så gäller ungefär detsamma som jag skrivit, dock enligt en annan lag - Köplagen.

När en konsument köper en vara från en näringsidkare ansvarar säljaren som utgångspunkt för varan tills dess att varan avlämnats, dvs tills dess att konsumenten fått varan (KköpL 6§ jämte ). Varan har inte avlämnats i tid men detta beror på köparen, därför kan ni inte anses vara i s.k dröjsmål (KköpL 9§). Vid dröjsmål har köparen normalt sett rätt att kräva att du fullgör köpet, dvs levererar varan (KKöpL 12§ 1st). Dock går denna rätt förlorad om köparen väntar orimligt länge (KköpL 12§ 3st). Jag bedömer sex år som orimligt länge varför köparen inte skulle kunna kräva att ni levererar varan även om ni varit i dröjsmål. Köparen har därför inte någon möjlighet att kräva leverans från er.

Eftersom ni inte kommer leverera varan har dock köparen rätt att häva köpet (KköpL 13§ 1st 2 meningen). Detta innebär att ni inte behöver leverera varan men köparen har rätt att få sina pengar tillbaka.

Jag hoppas detta svarar på din fråga. Om inte är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline så kan vi förhoppningsvis reda ut situationen.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1163)
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde

Alla besvarade frågor (89867)