Kan en köpare som inte provkört en bil häva köpet?

2019-11-06 i Köplagen
FRÅGA
Vår son 17år har precis sålt en Volvo som han byggt om till A-traktor. Registreringsbesiktigade den i måndags och gjorde efterkontroll på vanliga kontrollbesiktningen i fredags.Bilen är såld via Blocket annons och "I befintligt skick" enligt kvittot.Killen som köpte den var här igår (lördag) och kollade på den, bestämde sig på vägen hem och swishade en handpenning på 10% Idag, söndag, var han här och hämtade den och betalade resterande, totalt 46.000. Inte vid något av tillfällena provkörde han bilen/traktorn. A-traktorn tog de härifrån med biltransport ca 20mil. När han kommit hem ikväll, ringer han och vill häva köpet då han upplever vibrationer. Bilen är byggd med dubbla lådor och det vibrerar lite mellan kardan och låda men inget som de anmärkt på besiktningen och inte mer än liknande A-traktorer enligt sonen. Hur stor chans tror du han har att häva köpet om han går vidare eller ska sonen stå på sig att han inte vill ta tillbaka den.Om han provkört bilen här hade han ju märkt samma sak.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga är om köparen av din sons A-traktor kan häva köpet. Eftersom det rör sig om ett köp av A-traktor som räknas som lös egendom, mellan två privatpersoner blir köplagen (KöpL) tillämplig om inte köpare och säljare avtalat något annat. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen.

Är det fel i varan?
För att få häva köpet måste det vara fel i varan, det vill säga fel på A-traktorn. Varans kvalitet och andra egenskaper ska stämma överens med vad som är avtalat. Om inte annat följer av avtalet ska A-traktorn vara ägnad för det ändamål som A-traktorer i allmänhet används, det vill säga bilkörning. Om A-traktorn avviker från detta är den att anse som felaktig. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara ägnad för det finns särskilda ändamål som varan är avsedd att användas för, om säljaren måste ha insett detta särskilda ändamål vid köpet och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning (17 § KöpL). För A-traktorer finns som regel det särskilda ändamålet att det ska vara just en A-traktor och inte en bil eftersom en A-traktor får framföras även av den som inte fyllt 18 år. Det kan även finnas andra särskilda ändamål.

Fel föreligger även om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om varans egenskaper eller användning som säljaren har lämnat vid marknadsföringen av varan eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet (18 § KöpL). Om din son sagt att det inte finns några vibrationer till köparen kan det alltså också vara att anse som fel i vara.

Påverkar det att varan är såld "i befintligt skick"?
Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehållskall den anses felaktig, om

1.varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,

2.säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller

3.varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta (19 § KöpL).

Även om varan är såld i befintligt skick är säljaren skyldig att upplysa köparen t.ex. om något avviker på varan. Om din son hade varit osäker på om t.ex. bromsarna fungerade hade han alltså haft en upplysningsplikt att meddela det till köparen. I detta fall menar din son att vibrationerna inte är att se som ett väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om. Din son menar istället att A-traktorer med dubbel låda burkar vibrera. Vid köp av begagnade varor kan inte köparen räkna med att varan är i samma skick som en ny sådan. Det påverkar även köparens undersökningsplikt vilket jag återkommer till under nästa rubrik.

Kan köparen åberopa felet när han inte provkörde bilen?
Om vibrationerna ändå är att anse som fel i vara kan säljaren häva köpet men då måste köparen ha uppfyllt sin undersökningsplikt.

Köparen får inte såsom fel åberopa vad han måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, om inte säljaren har handlat i strid mot tro och heder (20 § KöpL). Frågan är alltså om köparen måste antas ha känt till vibrationerna. Utan att ha provkört A-traktorn är det svårt att säga att köparen måste antas ha känt till det vid köpet. Om det är mycket vanligt att A-traktorer med dubbel låda vibrerar går det eventuellt att hävda att köparen måste ha känt till det vid köpet om han har tidigare erfarenhet av A-traktorer. Som jag uppfattar din fråga har köparen inte undersökt A-traktorn genom att provköra. Det framgår inte heller att din son uppmanat köparen att provköra. Om din son uppmanat köparen att provköra A-traktorn kan inte köparen åberopa "felet". Att A-traktorn är såld i befintligt skick fråntar inte säljarens upplysningsplikt men det bör öka köparens undersökningsplikt.

Sammanfattning
Sammantaget bedömer jag det utifrån uppgifterna i frågan som att det inte föreligger fel i varan. Bilbesiktningen har inte uppmärksammat vibrationerna och enligt din son är det vanligt att det vibrerar när en A-traktor har dubbla lådor samt att den inte vibrerar mer än någon annan liknande A-traktor. Oavsett har köparen eventuellt inte uppfyllt sin undersökningsplikt.

Sammanfattningsvis borde din son alltså kunna "stå på sig". Om köparen vänder sig till domstol för att häva köpet blir det en fråga om bevisning. Att bilbesiktningen inte påtalat att det skulle vara något fel på bilen talar för att det inte förelåg något fel i varan. Att köparen inte provkörde bilen och det stod på kvittot att bilen såldes i befintligt skick talar för att köparen inte kommer nå framgång i domstol även om vibrationerna skulle vara att anse som fel. Om ni har kopia på kvittot och/eller köpeavtal samt bilbesiktningsutlåtande sparat kan ni skicka in det som skriftlig bevisning till domstolen om det blir aktuellt. Även ett utlåtande från en bilbesiktning skulle kunna fungera som bevisning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1195)
2020-08-02 Kan jag ångra en försäljning trots köpekontrakt?
2020-07-29 Ansvar vid fel som visar sig efter köpet
2020-07-28 När kan jag åberopa fel vid köp av begagnad elcykel?
2020-07-28 Felansvar vid "befintligt skick- klausul"

Alla besvarade frågor (82582)