Kan en köpare lämna tillbaka en vara för att den var för dyr?

2020-01-31 i Köplagen
FRÅGA
Vi sålde en FIAT begagnad på blocket. Köparen provkörde den 2 gånger och ringde även en vän som är mekaniker. Vi hade poängterat att växellåda hackade. Han köper bilen av oss. Efter några timmar ringer han och säger att han kände sig lurad då han pratat med en FIAT verkstad som uppger att bilen enligt dom skulle max kosta 30 000, vi sålde den för 70 000. Nu vill han antingen att vi köper tillbaka bilen eller att vi betalar 1 ny växellåda. Till grejen är att han har köpt den som ett företag och nnte som privatperson. Vad gäller måste vi betala eller köpa tillbaka bilen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de angivna omständigheterna är mitt kortfattade svar är att ni inte behöver köpa tillbaka bilen och inte heller betala för en ny växellåda. Jag kommer nedan att beskriva vilka regler som är tillämpliga och varför dessa regler är tillämpliga.

Regler gällande köp mellan två näringsidkare (företagare) återfinns i Köplagen (1990:931) (KöpL). Köplagen är i detta fall tillämplig eftersom fallet berör ett köp av lös egendom mellan två stycken näringsidkare, 1 och 4 §§ KöpL.

Vad gäller vid fel i vara?

Vid ett köp föreligger det fel i varan om varan inte stämmer överens med avtalet. Alltså är det fråga om avtalet stämmer överens med varans art, mängd, kvalitet och andra egenskaper, om varan avviker från avtalet anses det föreligga ett fel i varan, 17 § första stycket KöpL. Vidare föreligger det fel i varan om säljaren har lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning i marknadsföringen av varan som kan inverkat på köpet, 18 § första stycket KöpL. Sammanfattningsvis föreligger det inte något fel i varan om parterna har avtalat om att varan är i viss beskaffenhet eller saknar vissa egenskaper, vidare kan det inte hävdas att fel föreligger om uppgifterna i marknadsföringen inte är falska och inte vilseledande.

Om en vara säljs i befintligt skick genom att säljaren anger ett speciellt fel i varan eller uttrycker att varan säljs i "befintligt skick", innebär detta att säljaren friskriver sig från ansvar för felet. Däremot finns det undantag som anger att det föreligger fel i varan trotts att varan sålts i befintligt skick. Undantagen är följande;Om säljaren lämnat felaktiga uppgifter gällande varans beskaffenhet och användning som kan antas ha inverkat på köpet.Om säljaren underlåtit sig att upplysa köparen om varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, ellerOm varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.


Gällande tredje punkten innebär det att köparen måste inse att varan är i väsentligt sämre skick än vad denne kunnat förutsätta, 19 § KöpL.

Vad har köparen för skyldigheter innan köpet?

Säljaren får inte åberopa att ett fel föreligger som denne måste ha känt till. Detta innebär att om en köpare är medveten om att en vara är behäftad med fel kan denne i efterhand inte åberopa att det föreligger fel i varan. Om köparen har undersökt varan får denne heller inte åberopa fel som han borde känt till vid undersökningen 20 § KöpL.

Sammanfattning och råd

I detta fall utgår jag från att ni har sålt en bil på blocket om angivit att växellådan hackar. Personen som var intresserad har provkört bilen två gånger och även låtit en mekaniker undersöka bilen. Efter köpet har personen gått till en FIAT verkstad och fått besked om att bilen enligt de skulle kosta maximalt 30 000 kr, och av denna anledning vill personen att ni köper tillbaka bilen alternativt betalar för en ny växellåda.

Min bedömning i detta fall är att ni varken behöver köpa tillbaka bilen eller köpa en ny växellåda. Kunden var medveten om att bilen hade en hackande växellåda och dessutom var hans mekaniker medveten om felet. På den grunden att FIAT verkstaden hade sålt bilen för maximalt 30 000 har ingen betydelse i detta hänseende då det råder fri prissättning i Sverige, samt att bilen inte är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta. Det som har hänt i detta fall enligt min mening är att köparen gjort en dålig affär, och det finns inget skydd mot dåliga affärer. Mitt slutliga råd är att bestrida köparens krav då det inte finns en grund för dennes talan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1347)
2021-05-14 Häva köp när något sålts i "befintligt skick"
2021-05-11 Är säljaren ansvarig för att duschen har frusit sönder i en husbil när husbilen såldes i befintligt skick?
2021-05-11 Har köparen rätt att ångra sig?
2021-05-09 Fel vid köp av begagnad bil på Blocket

Alla besvarade frågor (92282)