Kan en köpare häva köpet om en del saknas?

2017-08-08 i Köplagen
FRÅGA
Sålde nyligen en snickerimaskin till en privatperson, maskinen stod i ett förråd som tillhört min nu avlidne far. Jag har sett maskinen i drift, men ej själv använt den varför jag i annonsen skrev att den var brukbar. Ursprungspriset var satt till 9000 SEk i en annons på blocket. Den köpare som till slut ville köpa maskinen ville pruta, så jag gick med på en prisnedsättning då jag inte kända att jag kunde garantera alla funktioner fullt ut. Köparen betalade endast 5000 SEK mot kvitto och utan andra avtal eller garantier. pengarna swishades över då jag ej var på plats. En kort tid efter köpet får jag ett SMS från köparen där han säger att en nyckel saknas för att starta maskinen och undrar var den är? jag svarar att jag inte har ngn vetskap om ngn saknad nyckel men ska göra vad jag kan för att få fram den. Har förgäves letat efter den och har också undersökt hos leverantörer mm om den kan ersättas. ca tre månader senare får jag ett nytt nu mer hotfullt SMS där köparen säger sig ha förlorat tålamodet och ber att jag skyndsamt tar fram (start)nyckeln eller i efterhand ytterligare reducerar priset kraftigt, annars återlämnar han varan!Min fråga är om han enligt köplagen har fog för en reklamation i domstol enligt er mening? Jag har för avsikt att göra ett nytt försök att få fram (start) nyckeln, men inte häva köpet eller reducera priset ytterligare.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Svar och rekommendation

Jag rekommenderar dig först och främst att försöka komma överens med köparen. Min erfarenhet är att detta är det absolut bästa och smidigaste för alla inblandande. Eftersom att dina utsikter i det här fallet inte ser speciellt bra ut så vill jag rekommendera dig att du är tillmötesgående i din kontakt med köparen av snickerimaskinen. Kanske genom att reducera priset ytterligare eller att du tar tillbaka snickerimaskinen och försöker ordna fram en ny startnyckel så att du kan sälja maskinen vid ett senare tillfälle.

Om vi vänder på situationen. Dvs. du hade köpt en snickerimaskin. I annonsen står det att maskinen är brukbar. Det visar sig senare att detta inte stämmer för att en del saknas. Hur hade detta känts för dig? Hade du som köpare då tyckt det befogat att inte få detta avhjälpt av säljaren?

Nedan följer en rättsligt analys av omständigheterna i ditt fall.

Köplagen tillämpas

Köplagen tillämpas eftersom ni båda av allt att döma har agerat i form av privatpersoner/konsumenter.

Maskinen ska vara möjlig att använda

Du har skrivit att maskinen är brukbar. Detta kan med största sannolikhet sägas ha haft inverkan på din köpares beslut att köpa maskinen. Eftersom att snickerimaskinen inte fungerar är den felaktig. 18 § Köplagen

En vara ska normalt funktionsduglig om inte annat avtalats

Antagligen skulle detta ej spela någon roll eftersom att en vara ska vara ägnad för det ändamål varor av samma slag används. Dessutom ska en vara anses felaktig om den avviker från vad en köpare haft fog för att förutsätta. En snickerimaskinen som inte fungerar är då med största sannolikhet felaktig i det här fallet med beaktande av att du skrivit att den är brukbar. 17 § andra och tredje stycket köplagen.

En köpare får bara åberopa fel som denne inte känt till vid köpet

En köpare får dock inte åberopa fel som han måste antas ha känt till vid köpet. Inte heller kan en köpare åberopa fel som han borde ha upptäckt om han genomfört en undersökning av varan eller om säljaren uppmanat han till att undersöka varan. Det finns dock inget i din fråga som tyder på att din köpare har känt till att maskinen varit obrukbar. Inte heller att du har uppmanat honom att undersöka den eller att han undersökt varan och missat att den inte gick att starta. 20 § köplagen.

Reklamation måste genomföras

Reklamation är ett krav för att få göra gällande fel. Din köpare har meddelat dig och får därmed antas ha fullgjort sin reklamationsplikt. 32 § köplagen

”Fel” på varan måste avhjälpas

Eftersom det är fel på snickerimaskinen och det troligen är ditt ansvar att åtgärda det så får köparen göra gällande de påföljder köplagen föreskriver. Primärt är dessa avhjälpande och omleverans. Dessutom står prisavdrag, hävning samt skadestånd i kombination med tidigare nämnda påföljder tillbuds. 30 § köplagen

Din köpare har gett dig en chans att lösa situationen. Därmed har han gett dig möjligheten att avhjälpa felet. Dvs. han har gett dig en chans att ordna fram startnyckeln. Eftersom att detta inte har skett inom skällig tid efter reklamationen får köparen häva sitt köp. 37–39 § Köplagen

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar.

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1396)
2021-08-02 Har säljaren handlat i strid mot tro och heder?
2021-07-31 Hur gör man när en vara inte stämmer överens med avtalet?
2021-07-31 Kan köpare åberopa fel när de inte undersökte bilen och den såldes i befintligt skick?
2021-07-31 Fel i vara efter köp, men inte pga. säljaren

Alla besvarade frågor (94588)