Kan en köpare av min bostadsrätt kräva ersättning för ett lutande golv?

2021-05-18 i Köplagen
FRÅGA
Hej!I vintras lade jag tillsammans med några hanterverkare nytt golv i hall och kök i min bostadsrätt. Klinker golvet lutar lite vid listerna, dvs de syns med ögat att vissa klinkerplattor som ligger längst med listen lutar några millimeter. Jag undrar ifall detta kan vara ett problem när man säljer lägenheten i framtiden. Kan jag som säljare få problem om en framtida köpare märker detta efter inflyttning fast problemet har funnits sen golvet installerades? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att undvika problem med en framtida försäljning är det viktigt att vara tydlig mot köparen med vad som gäller. För att få en tydlig bild av situationen tänker jag förklara vad som gäller i olika förhållanden.

Ansvar och skyldigheter för bostadsrättslägenheten

Den som köper en bostadsrättslägenhet, äger endast rätten att bo i lägenheten. Det är i själva verket bostadsrättsföreningen som äger lägenheten, se 1 kap 1 § bostadsrättslagen. Om du vill renovera lägenheten i större omfattning, eller göra arbeten av större betydelse, exempelvis ledningar, avlopp, bärande väggar eller liknande, måste du först ha föreningens tillstånd, se 7 kap 7 § bostadsrättslagen. Föreningen svarar nämligen för fastighetens skick enligt 7 kap 4 § bostadsrättslagen. Däremot får du som bostadsrättsinnehavare göra renoveringar som rör lägenhetens inre skick. I ditt fall har du lagt hallgolv och köksgolv med hjälp av hantverkare, vilka är behöriga fackmän. Någon skada på fastigheten är ej relaterad till din renovering, vilket innebär att du har inget skadeståndsansvar mot fastighetsägaren.

Prisavdrag vid försäljning, eller skadestånd för fel i bostaden

När du säljer en bostadsrätt skiljer det sig från exempelvis att sälja en villa. En villa är fast egendom vilket omfattas av jordabalkens regler. Där kan en köpare påtala fel som inte har framgått av överenskommelsen. Samtidigt har köparen en undersökningsplikt som är omfattande. När det gäller bostadsrätter är det som ovan nämnt inte själva lägenheten du säljer, utan rätten att bo i den, nyttjanderätten. Bostadsrätter omfattas därför av köplagens regler, se 1§ köplagen. Även där finns regler om undersökningsplikt. Det är vanligt att den som säljer väljer att sälja i befintligt skick. Då är det upp till köparen att bedöma om det är en bra affär eller inte. Trots att någonting har köpts i befintligt skick, går det att kräva prisavdrag om det väsentligt har försämrat värdet, se 19 § köplagen. I ditt fall är det inte troligt att det lutande golvet skulle påverka lägenhetens värde i sådan betydelse att det går att kräva prisavdrag.

Sammanfattning

Som bostadsrättsinnehavare har du som regel rätt att lägga in nytt golv om det inte utgör ett omfattande ingrepp. Då krävs föreningens tillstånd. I det fall du säljer bostaden är det upp till köparen att undersöka lägenheten. Försäljning av bostadsrätt omfattas av köplagens regler. I ditt fall kan du sälja lägenheten i befintligt skick. Undersökningsplikten faller då på köparens ansvar. Däremot ska du vara tydlig med att du tillsammans med hantverkare har utfört arbetet och visa lutningarna vid listerna för att inte vilseleda köparen.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1442)
2021-11-30 Får jag häva köpet på grund av försening?
2021-11-30 Risken för varan vid transport
2021-11-30 Uteblivna fälgar vid köp av bil m.m.
2021-11-29 Kan jag kräva att säljaren står för reparationen av en begagnad bil?

Alla besvarade frågor (97624)