Kan en konsult anses vara en arbetstagare i förmånsrättslagens mening?

2015-03-16 i Konkurs
FRÅGA
Hej! Företaget där jag arbetar hyr ut konsulter till företag. Dessa konsulter är anställda i sina egna bolag och vi står egentligen endast för förmedlingen och kontakten mellan vår kund och konsulten. Nu har en av våra kunder gått i konkurs och konsulten kommer inte få ut arvode för arbetade timmar. Stämmer det att vi och konsulten har en oprioriterad fordran på kunden eller kan man se konsultens utestående lön som allmän fordran? Konsulten är alltså inte anställd i bolaget utan i sitt eget aktiebolag. Tack!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om förmånsrätt i konkurser hittar du i förmånsrättslagen (FL), se här

Som du nämner i din fråga så gör man skillnad på fordringar med förmånsrätt och oprioriterade fordringar i en konkurs. Fordringar med förmånsrätt får betalt före oprioriterade fordringar. Enligt FL 12§ har arbetstagare förmånsrätt för sina lönefordringar (allmän förmånsrätt). Bestämmelsen gäller dock endast för just arbetstagare, ditt företags fordran kan alltså inte falla in under den här bestämmelsen. Däremot kan den vara aktuell för er konsult och frågan blir då om konsulten ska anses vara en arbetstagare i lagens mening.

Frågan har behandlats i flera rättsfall och i juridisk litteratur (se t.ex. NJA 1981 s. 601 och AD 1989:91). Enligt praxis ska man göra en helhetsbedömning av situationen och särskilt beakta vissa nämnda faktorer. Nedan följer några av dessa faktorer. Ju fler frågor man svarar ja på ju mer tyder det på att konsulten ska anses vara en arbetstagare:

Har det förelegat en personlig arbetsskyldighet för konsulten?Har arbetet utförts i huvudsak av konsulten personligen?Har konsulten fått ersättning för direkta utlägg?Är ersättningen tidsbaserad?Är avtalsförhållandet långvarit?Har konsulten bara arbetat för en kund under tidsperioden?Står köparen för material och utrustning?Är det köparen som organiserar arbetet?

Eftersom jag inte har några omständigheter kring hur konsultavtalet ser ut i ert fall så kan jag inte svara på om er konsults fordran ska anses falla in under den allmänna förmånsrätten eller inte. Det är dock inte omöjligt att det är så. Däremot så kan ditt företag inte falla in under bestämmelsen. Om ni inte har fått någon säkerhet för er fordran så får ni alltså dessvärre nöja er med en oprioriterad fordran.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Om ni vill ha mer hjälp med att utreda konsultens eventuella förmånsrätt i konkursen och med att upprätta ett kravbrev mot konkursboet så är ni varmt välkomna att höra av er till oss på mail info@lawline.se eller på telefon 08-533 300 04.

Med vänlig hälsning

Pierre Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (235)
2020-06-30 Förmånsrätt i konkurs
2020-06-01 Kan jag sätta mitt företag i konkurs vid tvist om fordran?
2020-05-27 Kan min makes företags konkurs påverka mig?
2020-05-03 Blir jag av med mina fordringsägare om jag begär mig själv i konkurs?

Alla besvarade frågor (81726)