Kan en konkursförvaltare återvinna kvittning?

2017-11-05 i Återvinning
FRÅGA
HejÄger ett dotterbolag ihop med en kille som köpte sina aktier med medel från moderbolaget.Vi sitter tillsammans hos revisorn på en fredag och kvittar fakturor.På måndagen lämnar han in om konkurs.Nu hävdar konkursförvaltaren att kvittningen inte gäller för att det var för nära konkursen trots att det är gamla fakturor och en gammal överenskommelse.Har hon rätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om konkurs finns i konkurslagen (KonkL).

När ett företag har gått i konkurs finns en möjlighet för konkursförvaltaren att återvinna vissa transaktioner som företaget gjort innan det gick i konkurs. Även kvittning av fakturor kan i vissa fall återvinnas av konkursförvaltaren, om kvittningen skett senare än tre månader före dagen då konkursansökan lämnades in (4 kap. 10§ 1-2st KonkL). Eftersom ni kvittade fakturorna på fredagen och konkursansökan lämnades in på måndagen ligger det inom rätt tid för att konkursförvaltaren ska kunna återvinna.

För att återvinning av kvittningen ska kunna ske krävs också att betalningen skett i förtid, att den skett med andra än sedvanliga medel eller att betalningen varit så stor att den avsevärt förändrat företagets ekonomiska ställning och att kvittningen inte kan anses vara ordinär (4 kap. 10§ 1st KonkL). Huruvida dessa förutsättningar föreligger är svårt för mig att avgöra utan mer information.

Skulle dessa förutsättningar vara uppfyllda finns ytterligare ett krav för att återvinning ska kunna ske, nämligen att motsvarande kvittning inte kunnat ske i konkursen (4 kap. 10§ 2st KonkL). Återvinning kräver nämligen att kvittningen har varit till nackdel för konkursboet, och hade kvittning kunnat ske i konkursen har ingen sådan nackdel förelegat.

Reglerna om kvittning i konkurs finns i 5 kap. 15§ och 16§ KonkL. Det är svårt för mig att avgöra om just dessa fakturor hade kunnat kvittas i en konkurs och jag kan inte ge dig ett klart svar utan mer information. Skulle fakturorna kunna kvittas i konkursen kan konkursförvaltaren inte återvinna dem.

Jag ber om ursäkt för att jag inte kan ge dig ett tydligare svar än så. Mitt råd till dig är att du kontaktar konkursförvaltaren och frågar på vilka grunder denne avser återvinna kvittningen, för att förstå på vilket sätt konkursförvaltaren anser att förutsättningarna för återvinning är uppfyllda.

Med vänlig hälsning,

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Återvinning (63)
2021-08-31 Återvinning vid köp av hus under marknadsvärdet från en närstående
2021-08-26 Vad gäller vid felaktig utbetalning?
2021-05-29 Kvitta en konkursfordran mot ett konkursbos återbäringskrav?
2021-04-15 Kan betalning av oprioriterad fordran återvinnas?

Alla besvarade frågor (95697)