Kan en jordägare höja arrendeavgiften för nya husägare?

2019-10-26 i Arrende
FRÅGA
Vi har en sommarstuga på arrendetomt. Arrendeavgiften är på en period om 5 år. Nu har vi sålt vår bostad och det är två år kvar på avtalad perioden. Kan jordägaren höja arrendeavgiften för de nya husägarna (arrendatorerna) vid tillträde, alltså innan nuvarande periods slut?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arrende är en bruksrätt som regleras i 7-11 kapitlet jordabalken (JB). Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett bostadsarrende. I 8 kap. 3 § JB står det att ett bostadsarrendeavtal ska vara skriftligt samt att även ändringar och tillägg ska vara skriftliga. Som huvudregel gäller att avtal ska hållas, och därmed att avgiften som redan är avtalad ska fortsätta att gälla. Om jordägaren vill höja arrendeavgiften så krävs det att avtalsvillkoren ändras, och begäran av en villkorsändring sker inför en ny arrendeperiod. Detta måste meddelas av jordägaren till arrendatorn ett år innan den nuvarande arrendeperioden löper ut, enligt 10 kap. 3 § JB.

Sammanfattning:

En bruksrätt är inte knuten till en fysisk person utan till själva fastigheten, så de nya husägarna tar helt enkelt över ert avtal med jordägaren. En förutsättning är dock att avtalet mellan er och jordägaren är skriftligt samt att tillträde ägt rum före överlåtelsen, enligt 7 kap. 13 § JB. Tillträde innebär att ni tagit fastigheten i besittning (vilket ni uppfyllt om ni bott i stugan).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arrende (202)
2020-11-19 Följer ett arrendeavtal med fastigheten vid arv?
2020-11-12 Får jag sätta upp en grind på mark som jag arrenderar?
2020-11-09 Kan man ingå arrendeavtal digitalt?
2020-11-08 Bostadsarrende och rätt till förlängning

Alla besvarade frågor (86450)