Kan en jakträtt överlåtas?

2020-10-27 i Jakt
FRÅGA
Hej har pratat med en markägare om jakträtt kan han överlåta sin jakträtt till mig eftersom han inte jagar själv gäller inom vvo tacksam för svar mvh Lars
SVAR

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.

Vad är problemet?

Jag tolkar det som att du undrar över hur möjligheterna ser ut för någon att överlåta sin jakträtt. När det kommer till dessa typer av frågor är det jaktlagen samt jordabalken som blir tillämpliga lagar.

Överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt?

Som huvudregel tillkommer rätten till jakt för viss mark den som äger marken (10 § jaktlagen). Eftersom denna rätt är förenad med själva marken kan den inte överlåtas (vilket förknippas med att sälja), utan enbart upplåtas (vilket förknippas med att hyra).

Är det så att det rör sig om ett fåtal tillfällen räcker det med markägarens samtycke/godkännande för att få jaga på marken. Om det annars rör sig om flera, regelbundna tillfällen är det mer optimalt att upprätta ett avtal om jakträttsupplåtelse. Ett sådant avtal ger dig alltså en nyttjanderätt till marken, vilket innebär att du kan använda marken för att jaga utan att få samtycke/godkännande från markägaren vid varje jakttillfälle (7 kap. 3 § jordabalken).

Avtal om upplåtelse av jakträtt

I de fall du ingår ett avtal med markägaren gällande upplåtelse av jakträtt får du som jakträttshavare inte överlåta/upplåta nyttjanderätten till någon annan, såvida inte markägaren samtycker till detta (14 § jaktlagen).

När det kommer till giltighetstiden är det upp till dig och markägaren att komma överens om avtalet gäller tills en av er säger upp det eller ifall ni sätter ut en bestämd tidsperiod. För en bestämd tidsperiod gäller det att avtalet måste förnyas efter 50 år (7 kap. 5 § jordabalken).

Som jakthavare har du även en rätt att registrera din jakträtt som du betalar för i fastighetsregistret (7 kap. 10 § jordabalken). Detta i syfte för att inte en (eventuellt) ny markägare motsätter sig din jakträtt. Genom avtalet föreligger en sådan rätt i samband med avtalets ingående (7 kap. 13 § jordabalken).

Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/boka

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam Rajab
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Jakt (31)
2021-04-19 Vad gäller vid uppsägning av jakträtt från samägd fastighet?
2021-01-23 Vad gör jag om markägaren vägrar acceptera uppsägning av jaktarrendet?
2020-10-27 Kan en jakträtt överlåtas?
2020-09-16 Kan en fastighetsägare upplåta jakträtt till fler än en person?

Alla besvarade frågor (93238)