Kan en internetplattform stänga av användare eller kan användare åberopa yttrandefrihet?

FRÅGA
Hej, jag undrar huruvida privata svenska plattformar (säg en svensk version av Youtube) har rätt att stänga av en användare om den brutit mot platformspolicyn eller om användaren kan yrka på yttrandefrihet?Givetvis utgår jag från att inget brott begåtts vid nedstängningen utan bara policybrytning.
SVAR

Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Du vill veta huruvida en svensk plattform på internet där man t.ex kan ladda upp videoklipp har rätt att plocka ner innehåll och stänga av användare, eller om detta bryter mot användarens yttrandefrihet.

Vad säger lagen?

Yttrandefriheten följer av våra grundlagar, regeringsformen (RF) samt yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). i 2:1 RF kan man utläsa att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad yttrandefrihet. Yttrandefrihet definieras i RF som rätten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.

I YGL framgår slås yttrandefriheten fast i 1:1 och innebär att var och en gentemot det allmänna är tillförsäkrad en rätt att i olika tekniska upptagningar (radio, tv, film, klipp) offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor eller lämna upplysningar om vilket ämne som helst.

Betydelsen av orden "gentemot det allmänna"

Yttrandefriheten är alltså mycket vidsträckt, den är emellertid inte obegränsad. Den kan om det finns legitima syften tilld det, begränsas genom lag. Vidare framgår av lagtexten att yttrandefriheten gäller gentemot "det allmänna". Något förenklat kan man säga att det alltså är staten och organ som uppfyller offentliga funktioner som ska se till att yttrandefriheten efterlevs. Yttrandefriheten påverkar inte privata aktörers rätt att själva bestämma över vilken typ av innehålla eller användare som får verka på deras plattformar.

Det står alltså plattformen fritt att själv välja om den vill stänga av en användare eller inte, om den gör det har plattformen generellt sätt inte brutit mot några yttrandefrihetsregler. Antagligen kommer en avstängd användare alltså inte att komma någonstans med en invändning om att yttrandefriheten kränkts eftersom den egentligen inte har det.

Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Med vänlig hälsning,

Claudio van der Touw
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Yttrandrefrihetsgrundlagen (YGL) (60)
2020-10-05 Kan ni ta bort uppgift från en hemsida?
2020-09-22 När måste en ansvarig utgivare vara angiven?
2020-09-03 Ta bort information från Mrkoll
2020-07-31 Är det lagligt att webbsidor lägger ut domar?

Alla besvarade frågor (86874)