Kan en internatskola ställa krav på att de boende inte får ta emot besökare?

Hej! Jag bor på ett internat på en folkhögskola. Jag hyr ett rum i en villa som skolan äger. Så skolan är min hyres värd. Skolan har nu bestämt att vi inte får ta emot besökare i våra egna boende, får dom göra detta? Denna bestämmelsen gäller både för skolans elever och utomstående.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB).

Är ett sådant krav möjligt att ställa?

Att skolan är din hyresvärd ändrar inte reglerna jämfört med andra hyresvärdar.

Enligt svensk avtalsrätt gäller avtalsfrihet (1 § avtalslagen). Detta innebär att man får avtala om nästan vad som helst och kontraktet kommer att vara gällande. Självklart finns undantag från detta, som vid utpressning eller missledande. Ett hyresavtal med villkor som ditt strider emellertid inte mot reglerna i avtalslagen. Det är alltså tillåtet att ha som regel att någon inte får ta emot besökare i sitt boende.

Är det möjligt att ändra avtalet efter att det redan ingåtts?

Det faktum att de ändrat hyresavtalet till att först nu innehålla den nya regeln innebär att du juridiskt sett inte skrivit på avtalet. Vill hyresvärden att hyresvillkor ska ändras ska denne skriftligen meddela detta till hyresgästen, som då kan säga om de väljer att gå med på de nya villkoren eller ej (12 kap 54 § JB). Om ni inte kommer överens kan hyresvärden ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. Hyresvärden kan tidigast göra detta en månad efter att de meddelat dig om att de vill ändra avtalsvillkoren. Det är i så fall hyresnämnden som kommer att avgöra om de nya reglerna i avtalet ska vara giltiga.

Kan de göra så?

Att inte få ta emot besökare är inte i sig ett olagligt krav att ställa på hyresgäster. Dock måste de boende gå med på ändringen, annars blir villkoret inte gällande förrän hyresnämnden bestämt att det är det. Om hyresnämnden kommer fram till att det är giltigt finns det ingenting du kan göra, men fram till dess är det inte ett giltigt avtalsvillkor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”