Kan en internatskola ställa krav på att de boende inte får ta emot besökare?

2020-10-31 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej! Jag bor på ett internat på en folkhögskola. Jag hyr ett rum i en villa som skolan äger. Så skolan är min hyres värd. Skolan har nu bestämt att vi inte får ta emot besökare i våra egna boende, får dom göra detta? Denna bestämmelsen gäller både för skolans elever och utomstående.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB).

Är ett sådant krav möjligt att ställa?

Att skolan är din hyresvärd ändrar inte reglerna jämfört med andra hyresvärdar.

Enligt svensk avtalsrätt gäller avtalsfrihet (1 § avtalslagen). Detta innebär att man får avtala om nästan vad som helst och kontraktet kommer att vara gällande. Självklart finns undantag från detta, som vid utpressning eller missledande. Ett hyresavtal med villkor som ditt strider emellertid inte mot reglerna i avtalslagen. Det är alltså tillåtet att ha som regel att någon inte får ta emot besökare i sitt boende.

Är det möjligt att ändra avtalet efter att det redan ingåtts?

Det faktum att de ändrat hyresavtalet till att först nu innehålla den nya regeln innebär att du juridiskt sett inte skrivit på avtalet. Vill hyresvärden att hyresvillkor ska ändras ska denne skriftligen meddela detta till hyresgästen, som då kan säga om de väljer att gå med på de nya villkoren eller ej (12 kap 54 § JB). Om ni inte kommer överens kan hyresvärden ansöka om ändring av hyresvillkoren hos hyresnämnden. Hyresvärden kan tidigast göra detta en månad efter att de meddelat dig om att de vill ändra avtalsvillkoren. Det är i så fall hyresnämnden som kommer att avgöra om de nya reglerna i avtalet ska vara giltiga.

Kan de göra så?

Att inte få ta emot besökare är inte i sig ett olagligt krav att ställa på hyresgäster. Dock måste de boende gå med på ändringen, annars blir villkoret inte gällande förrän hyresnämnden bestämt att det är det. Om hyresnämnden kommer fram till att det är giltigt finns det ingenting du kan göra, men fram till dess är det inte ett giltigt avtalsvillkor.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1571)
2021-06-19 Kan man tvinga en inneboende att flytta ut?
2021-06-19 Förlänga eller förnya ett avtal på bestämd tid?
2021-06-19 När ska jag betala sista hyran, vid två månaders uppsägningstid?
2021-06-17 Avtal om uthyrning av parkering

Alla besvarade frågor (93215)