Kan en icke-sakägare polisanmäla brott?

FRÅGA
Om jag ser att det föregår olaglig jakt på statens mark, kan jag då göra en polisanmälan om tjuvjakt eller är jag inte att anse som sakägare?[borttagen med anledning av risk för identifiering]
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ja. Vem som helst får anmäla brott. Sakägarskapet är en annan fråga, och blir relevant först senare i processen. Tillägg: Med senare i processen menar jag tiden efter det att anmälan skickats. Sakägarskapet blir relevant på sådant sätt att det kommer begränsa (för att inte säga helt utesluta) dig från vissa grundläggande rättigheter som endast ankommer på sakägaren. Dessa rättigheter innefattar rätten till information om ärendets fortskridande och rätten att uppträda som part i målet, om denna sak går så långt. Sakägarskapet utgör dock som nämnt varken förutsättning eller hinder för enskildas möjligheter att polisanmäla brott.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Parter i rättegången (79)
2019-03-03 Är jag som målsägande skyldig att närvara vid huvudförhandling?
2019-02-26 När ska ombud meddelas till domstolen?
2019-02-13 Målsägandes skyldighet att närvara vid förhandling
2019-02-07 Hur ska en advokat vara?

Alla besvarade frågor (67936)