FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresavtal30/11/2020

Kan en hyresvärd tvinga mig flytta från den lokal jag hyr?

Kan en hyresvärd tvinga mig att flytta bara för han vill ha in en ny hyresgäst i lokalen jag hyr??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att hänvisa till 12 kap. i jordabalken (JB), som reglerar förhållandet mellan hyresgäster och hyresvärdar. Lagen är tvingande vilket innebär att den inte kan avtalas bort (JB 1 kap. 1 §). Hyra av lokal får sägas upp av hyresvärden oavsett skäl under förutsättning att det sker inom uppsägningstiden.

Det indirekta besittningsskyddet

Dock kan du ha fått ett så kallat indirekt besittningsskydd till lokalen om hyreskontraktet varat längre än 9 månader (JB 12 kap. 56-60 §§). Detta innebär att du som hyresgäst i vissa fall kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomisk förlust som orsakas av att hyresförhållandet upphör. En hyresvärd är alltså med andra ord ersättningsskyldig för eventuella förluster som uppsägningen medför. Det finns dock undantag till det indirekta besittningsskyddet, vilka du finner i JB 12 kap. 57 §. Mot bakgrund av din fråga verkar det inte som att undantagen är aktuella i ditt fall.

Jag tolkar det som att ditt hyresavtal gäller för obestämd tid vilket innebär att avtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, förutsatt att inte längre uppsägningstid har avtalats (JB 12 kap. 4 § första stycket, andra punkten). Med andra ord är uppsägningen för en lokalhyra 9 månader.

Sammanfattning

Mot bakgrund av vad som ovan framförts kan din hyresvärd säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla. Hyra av lokal har inte ett direkt besittningsskydd vilket innebär att dina möjligheter att bestrida uppsägningen är begränsad. Du som lokalhyresgäst har dock rätt till ersättning för den ekonomiska förlust du lidit på grund av att avtalet upphävs, förutsatt att du hyrt lokalen i mer än 9 månader.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning och om jag har missförstått din fråga är du alltid välkommen att återkomma med en ny. Om du skulle vilja mer ingående, juridisk hjälp skulle jag råda dig att ta kontakt med våra erfarna jurister här.

Med vänlig hälsning,

Sandra BargabrielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?