Kan en hyresvärd kräva drogtest?

2019-01-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Kan en hyresvärd kräva att en hyresgäst går och tar drogtester?. Om inte hyresgästen gör det så hotar hyresvärden med vräkning. Hyresgästen har inga obetalda hyror. Det gäller en befintlig hyresgäst med första handskontrakt sedan 2år tillbaka. Står inget om det i kontraktet heller.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som ger en hyresvärd någon rätt att begära drogtest av en hyresgäst. Att en hyresgäst inte vill lämna drogtest är inte skäl för vräkning.

Det finns i vissa fall en möjlighet att vräka en hyresgäst för att lägenheten används till brottslig verksamhet (jfr 12 kap. 42 § p9 Jordabalken). Hyresrätten kan förverkas om den helt eller till väsentlig del används för brottslig näringsverksamhet. Enligt lagkommentaren måste verksamheten vara straffbelagd (olaglig) och präglas av affärsmässighet. Lägenheten ska således varit ett viktigt medel för främjandet av verksamheten. Narkotikatillverkning är ett exempel på brottslig näringsverksamhet. Att endast nyttja droger är inte skäl för vräkning, under förutsättning att hyran betalas och att lägenheten vårdas. Men framför allt är det inte skäl för vräkning att vägra lämna drogtest.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1951)
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet
2020-06-26 ​Vad gäller när grannens trädgrenar inkräktar över tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (81689)