Kan en hyresgäst säga upp ett hyresavtal med kortare uppsägningstid än avtalat?

Vår dotter hyr en lägenhet (en etta) av en norrman som för ca 10 år sedan köpte samtliga bostadsrättslägenheterna (6 st) i ett hus. Han hyr ut 5 av dessa i andra hand, som privatperson. I januari i år beslutade bostadsrättsföreningen att varje medlem inte får äga mer än en lägenhet i föreningen och att uthyrningar inte får vara permanenta. Då sa norrmannen upp sina hyresgäster med 3 månaders uppsägningstid, alltså till 30 april, för att därefter sälja lägenheterna.

På andrahandskontraktet, som är tillsvidare, står det att uppsägningstiden är 3 månader.

Men enligt lag 2012:978 om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) §3 så har hyresgästen 1 månads uppsägningstid. Dessutom skriver Konsumentverket angående uppsägningstid för bostad som hyrs ut av privatperson att om det står något annat (än 1 månads uppsägning för hyresgästen) så gäller det som är till fördel för hyresgästen.

Min dotter studerar på orten (som har stor brist på boenden för studenter) men hade turen att få tag i en ny etta med inflyttning 1 mars. Detta informerade hon norrmannen/hyresvärden i mitten av februari och sa upp sin lägenhet med 1 månads uppsägningstid, vilket betyder att hon måste betala dubbel hyra för mars månad (vilket hon egentligen inte har råd med).

Frågan är om hon kan åberopa "privatuthyrningslagen" när hyresvärden redan sagt upp henne? Eller måste hon betala dubbla hyror även för april?

Mycket tacksamma för snabbt svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller uppsägning av hyresavtal om andrahandsuthyrd bostadsrätt. Detta regleras främst i privatuthyrningslagen varför mitt svar kommer därför utgå från denna lag.

Privatuthyrningslagen gäller hyresavtal genom vilken någon utanför näringsverksamhet (alltså som privatperson) upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål (1 § privatuthyrningslagen).

Avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen, i jämförelse med bestämmelserna i privatuthyrningslagen, är utan verkan. Om så skulle vara fallet, gäller privatuthyrningslagens bestämmelser istället för de avtalsvillkor som är overksamma (2 § privatuthyrningslagen). Hyresavtal gäller som huvudregel för obestämd tid. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen. Hyresvärden får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte längre uppsägningstid har avtalats (3 § privatuthyrningslagen).

Sammanfattningsvis, kan din dotter alltså åberopa 2 § och 3 § privatuthyrningslagen. Om din dotter sade upp hyresavtalet i mitten på februari gäller alltså en månadsuppsägningstid från månadsskiftet mars. Hon behöver således betala hyra för mars men inte för april månad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”