Kan en häva ett köp om säljaren ljuger om varans egenskaper och kvalitet?

2021-01-12 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Vi köpte nyligen en moped på blocket av en privatperson. Innan vi åkte och skulle titta på mopeden hade vi ställt frågor via sms till säljaren. Frågorna var bl:a- Finns det några fel på mopeden? Är det någonting som behöver åtgärdas? Är den trimmad mm. Vi fick som svar nej på samtliga frågor. I god tro åkte vi till säljarn för att titta på mopeden.Då vi inte är så kunniga inom området fick vi lita mycket på säljarens ord. Vi köpte mopeden för 11000kr via swish och åkte hem. När vi kom hem upptäckte vi många fel- Blinkers, tuta och hastighetsmätare fungerade ej. Vi valde också att ta hem en mekaniker för att titta på om den var trimmad? Det var den. Detta och många andra fel upptäcktes. Säljaren har inte varit ärlig i sina svar på sms eller på plats när frågorna ställdes. Vi som köpare har sparat samtliga konversationer och säljarens annons. Inget köp/sälj kontrakt skrevs. Nu undrar jag vad vi kan göra för att häva köpet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är köplagen (KöpL) som blir aktuell i ert fall eftersom ni har köpt mopeden av en annan privatperson. Frågan är då om det kan anses föreligga fel på mopeden som gör att ni kan kräva en hävning av köpet.

Föreligger fel som kan åberopas?

Ni har ingått ett muntligt avtal där köparen har sagt att mopeden har egenskaper och är av en kvalitet som sedan har visat sig vara felaktig information. Mopeden stämmer alltså inte överens med avtalet och det anses föreligga ett fel enligt köplagen (17 § första och tredje stycket KöpL). Då ni hämtade mopeden, så rör det sig om ett hämtningsköp och risken för mopeden gick då över från säljaren till er som köpare när ni hämtade den (6 § och 13 § första stycket KöpL). Säljaren ska stå för fel på mopeden som fanns innan risken övergick till er, trots att felet visade sig senare (21 § första stycket KöpL). Felen du nämner måste ha funnits innan ni hämtade hem mopeden eftersom allt det inte skulle kunna uppstå på den korta tiden och därav är det säljaren som ska stå för felen.

Ni får inte åberopa fel som ni borde ha märkt vid en undersökning av mopeden om ni undersökte den eller om ni undvek att undersöka den trots att säljaren har uppmanat er till att göra det. Undantag från detta är när säljaren har stridit mot tro och heder, då får du åberopa fel som du har upptäckt eller borde ha upptäckt (20 § andra stycket KöpL). I ett fall från högsta domstolen har det konstaterats att det strider mot tro och heder om en säljare undviker att lämna uppgifter som kan påverka om köparen vill köpa eller inte (NJA 2007 s. 86). I ert fall har säljaren använt sig av er okunskap om mopeder och ljugit för er när ni har ställt frågor om mopeden, om han hade svarat ärligt på frågorna förstår jag det som på din fråga, att ni inte hade velat köpa den. Säljaren bör därmed anses strida mot tro och heder och det gör att ni får åberopa felen oavsett om ni borde ha upptäckt dem eller inte.

I vanliga fall måste även felen reklameras inom skälig tid för att de ska få åberopas, detta gäller dock inte för er eftersom säljaren har stridit mot tro och heder (33 § KöpL).

Kan köpet hävas?

Att häva ett köp innebär att prestationer ska gå åter, dvs. om en hävning skulle bli aktuell ska ni lämna tillbaka mopeden och säljaren ska lämna tillbaka pengarna. Ni får häva köpet på grund av felen på mopeden om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för er och om säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § första stycket KöpL). Då ni önskar att häva köpet och att det utifrån din fråga låter som att ni inte hade velat köpa mopeden om ni hade vetat om felen, så anses avtalsbrottet varit av väsentlig betydelse för er. Detta borde även säljaren ha insett då ni ställde frågor som verkade vara avgörande för om ni ville köpa mopeden eller inte och ännu ett tecken på att säljaren borde ha förstått detta är att hen kände att hen behövde ljuga för er. Tidsfristerna som nämns i 39 § andra stycket KöpL är inte relevanta i ert fall, då de inte tillämpas på de fall där säljaren har stridit mot tro och heder.

Sammanfattning

Det kan konstateras att det föreligger fel i mopeden eftersom den avviker från uppgifterna i ert muntliga avtal. Dessutom har säljaren stridit mot tro och heder genom att ljuga för er och detta gör att det finns en möjlighet för er att häva köpet.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1334)
2021-04-12 Vad har jag för rättigheter vid försenad leverans?
2021-04-07 Köp av traktor med ett dolt fel
2021-04-07 Fel i bostadsrätt
2021-04-05 Hur får jag tillbaka pengar efter en ej levererad vara

Alla besvarade frågor (91130)