Kan en häktads rätt att ta emot besökare begränsas?

FRÅGA
Jag är desperat då jag har försökt att få träffa min son som sitter häktad sen 9 sep och det är den 5 dec. Jag fick träffa honom en gång under den tiden. Jag har fått ringa varje dag för att få träffa honom sen dess och får hela tiden höra att de har inte tid då det måste tydligen vara någon som är insatt i hans fall som ska sitta med. En pojke som sitter häktad för samma sak i samma fall har fått träffa sin familj två gånger sen dess. Varför får jag inte träffa min son?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör reglerna kring häktning som huvudsakligen regleras i rättegångsbalken och häkteslagen.

Restriktioner vid häktning

I normalfallet får en häktad ta emot en besökare om det kan anses vara lämpligt (3 kap. 1 § häkteslagen). Det kan däremot beslutas om rättsliga restriktioner; bl.a. kan den häktade begränsas att ta emot besökare (6 kap. 2 § häkteslagen). När domstolen fattar beslut om den misstänkte ska häktas kan åklagaren begära att den häktades kontakter med omvärlden ska begränsas. Domstolen ska då ta ställning till om den häktade ska tillåtas få restriktioner beroende på om det finns risk att den häktade försvårar utredningen i fallet. Exempel på en sådan risk är då det finns risk att den häktade tar kontakt med vittnen eller brottsoffer och därmed påverkar utredningen. Restriktionerna vid häktning regleras i 24 kap. 5a § rättegångsbalken och 6 kap. 1 § häkteslagen.

Det avgörande vid beslut om restriktioner är alltså inte vilket brott som misstänks ha begåtts, utan snarare om det finns risk att den misstänkte försvårar utredningen. Att din son sitter häktad för samma sak som en annan pojke utesluter därför inte att restriktioner endast beslutas för en av dem.

Sammanfattning

När det finns risk att en häktad försvårar en utredning kan begränsningar göras i personens kontakter med omvärlden. En begränsning kan vara att ta ifrån den häktades rätt att ta emot besökare. Det är troligt att en sådan begränsning har gjorts i din sons fall.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gripande, häktning, anhållande (133)
2019-03-19 När kan en polisman gripa en misstänkt?
2019-03-17 Kan den som är häktad nekas kontakt med sina nära anhöriga?
2019-03-11 Får barn träffa sin förälder som sitter häktad med restriktioner?
2019-03-03 Kan åklagaren överklaga ett häktningsbeslut?

Alla besvarade frågor (66968)