Kan en granne ge bygglov?

2021-06-23 i Fastighet
FRÅGA
Kan jag ge bygglov till min granne att bygga ett förråd fastbyggt mot mitt garage utan att söka bygglov hos kommunen i planlagt område.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Uppförande av komplementbyggnader regleras i 9 kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa bestämmelsen här.

Tomten gränsar mot privat mark

Syftet med det s.k. "grannmedgivandet" är, att den som vill bygga en komplementbyggnad närmare än 4,5 meter från tomtgränsen ska slippa söka bygglov för detta om denne istället fått berörd grannes medgivande till bygget. Den byggande får själv skaffa intyg om grannens medgivande och bevara det för framtida bevisning. Det krävs inte att medgivandet ska vara skriftligt, men det är lämpligast. Det ska alltså införskaffas från grannen och kommunens handläggare har inte möjlighet att ge medgivande.

Tomten gränsar mot kommunal mark

Är kommunen en av "grannarna" gäller enligt mark- och miljödomstolens dom 2013-06-07 i mål nr. P 105-13, att när en fastighet gränsar mot en väg eller kommunal mark går det inte att identifiera någon som kan representera intresset av att använda vägen eller marken. Därför går det heller inte att inhämta något giltigt "grannemedgivande" i de fallen. Det innebär dock inte, som man kanske kan tro, att man kan stanna vid att inhämta medgivande från de andra berörda grannarna. Istället krävs alltid bygglov för att få bygga närmare än 4,5 m från kommunal väg.

Avslutningsvis En person kan inte ge bygglov, men kan för sin del ge samtycke till åtgärden, men det kan krävas samtycke från flera grannar för att åtgärden ska tillåtas och bygglov därmed ges av kommunens handläggare.

Skriv gärna igen om du har fler frågor!

Vänligen,

Gabriella Zako

Gabriella Zako
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96515)