Kan en granne fälla ett träd utan tillåtelse på annans tomt?

2021-06-21 i Skadestånd
FRÅGA
En granne ovan för oss frågade om han fick fälla ETT träd på vår tomt så de fick bättre utsikt och lovade att ta hand om det fällda trädet. De fällde inte bara ett träd utan två träd. Träden ligger på min tomt och en annan grannes tomt. Det är stora träd och de har inte sågat upp och forslat bort träden. Vad kan vi göra? Kan man bara fälla träd utan att ta hand om det.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som aktualiseras för denna fråga finns i jordabalken (JB).

Huvudregeln är att varje fastighetsägare ansvarar för att vårda och bruka sin fastighet så att omgivningen inte störs (3 kap. 1 § JB). Som granne kan man i vissa fall ha rätt att kapa grenar och ta bort rötter som tränger över tomtgränsen. Om grenar eller rötter medför olägenhet får man ta bort detta under förutsättning att trädägaren fått tillfälle att åtgärda problemet, men det inkluderar inte stammar eller hela träd (3 kap. 2 § JB).

Träd räknas som lös egendom, om någon förstör annans träd kan det utgöra brott som skadegörelse eller åverkan beroende på hur allvarligt skadan är (12 kap. 1-2 §§ brottsbalken).

I ert fall har grannen fått godkännande att fälla ett träd på er tomt, men fällde två stycken. Lagen innehåller inga bestämmelser om kostnadsfördelning mellan grannar eller vem som ska göra vad. Men reglerna är utformade i syfte att fortskrida grannsämja och därför är det av stor vikt att man kommer överens om villkoren innan träden fälls. I ert fall verkar det som ni har en muntlig överenskommelse om dels att grannen får fälla ett träd och dels att grannen ska ordna bortforslandet av trädet. Eftersom grannen inte agerat i enlighet med överenskommelsen får ni ta upp diskussionen med grannen gällande eventuell ersättning för det ena trädet som grannen fällde utan tillåtelse samt bortforslandet av träden.

Båda parter har en allmän skyldighet att ta skälig hänsyn till sina grannar och uppnå en samförståndslösning i frågor som båda har ett intresse i. Er granne som valt att fälla träden borde rimligtvis stå för kostnaderna att forsla bort träden. Dessutom ha ni rätt till veden/virket eftersom trädet stått på er tomt och ni äger trädet.

Om ni inte kan enas eller komma fram till en lösning kan ni kräva skadestånd (2 kap. 1 § skadeståndslagen). Ni har rätt till ersättning eftersom er granne vållat sakskada genom att förstöra er lösa egendom utan tillstånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd (75)
2021-08-31 Räknas borrhål som normalt slitage?
2021-08-30 Hur många hål i väggen kan man göra utan att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden?
2021-08-10 Betalar hyresvärd eller hyresgäst för sprucken toalettsits efter vanlig användning?
2021-07-20 Vad gäller om grannen byggt en brunn in på min mark?

Alla besvarade frågor (95869)