FrågaAVTALSRÄTTGåva26/05/2021

Kan en gåvogivare återta en gåva?

En överlämnad gåva.

En gåva är en gåva har man sagt mig - kan givaren senare i domstol återkräva gåvan eller (allvarligare:) kräva sina utlägg för gåvan som överlämnades ex som julklapp, tackpresent eller dyl - mottagaren hade ingen anledning att tro att gåvan inte var en sann gåva...

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att kräva tillbaka en gåva eller kostnaden för den? Jag utgår från att det är fråga om en gåva utfästs i lösöre (dvs en lös fysisk flyttbar sak).

Den aktuella lagen är Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). Lagen reglerar under vilka omständigheter en utfästelse om gåva har rättslig verkan. Om överlämnandet av gåvan har skett frivilligt, gåvogivaren har haft avsikt att ge bort gåvan samt att det skett en förmögenhetsöverföring har den fått rättslig verkan. Enligt 1 § GåvoL har du då fått besittning över gåvan och har full rådighet över den. Den kan alltså betraktas som din.

Enligt 2 § GåvoL anses en gåva fullbordad när den kommer i gåvotagarens besittning. Detta innebär vidare att gåvogivaren inte har någon möjlighet att återta gåvan eller kräva betalt för den. Bara under förutsättningen att det avtalats har gåvogivaren en rätt att återta gåvan innan fullbordandet har skett.

I domstol skulle den som givit gåvan varit tvungen att bevisa att det i själva verket inte har rört sig om en gåva. Som gåvotagare har man alltså ingen bevisbörda. Om det inte finns ett avtal kan det bli svårt att uppfylla bevisbördan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja FagerholmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?