Kan en gåva till mitt barn återvinnas?

Hej!

Min dotter fick via mig överta min mors sommarstuga när vi gjorde bodelning efter hennes död! Vi skrev ett gåvobrev till henne! Jag har skulder, skatteskulder på 300.000 och stugan har ett värde på ca 100.000:- ! Nu vill skatteverket försätta mig i personlig konkurs och är det möjligt för dom att återvinna stugan. Stugan gavs i gåva för 3 år och 4 månader sen.

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det var du som ärvde sommarstugan och därefter skrev ett gåvobrev till din dotter.

Din dotter anses enligt konkurslagen vara närstående till dig (4 kap 3§).

I detta fall är det en rad omständigheter som blir relevanta för om sommarstugan ska återvinnas. Hur länge du varit insolvent är väldigt viktigt. Insolvent är du om du inte kan betala dina skulder och denna oförmåga inte är tillfällig (1 kap 2§). Om du var insolvent när du gav din dotter sommarstugan kan detta anses som att du undandragit egendom från de du är skyldig pengar (borgenärerna) och eftersom din dotter är närstående till dig och anses därför veta om din insolvens, skulle sommarstugan kunna återvinnas. (4 kap 5§).

Gåvor till närstående återvinns om gåvan fullbordats inom 3 år (4 kap 6§). Hade gåvan fullbordats inom tre år från ansökan om konkurs hade det varit väldigt troligt att sommarstugan kunde återvinnas. Men så är inte ditt fall.

Svar:

För att sommarstugan ska kunna återvinnas måste du varit insolvent i 3 år och 4 månader eller mer. Det finns även en risk för återvinning om konkursförvaltaren kan bevisa att du blev insolvent till följd av gåvan. Har du däremot någon gång under denna tid varit skuldfri kan stugan inte återvinnas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Eric NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Återvinning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo