Kan en framtidsfullmakt vara utställt till flera personer samt kräva att dessa fattar beslut i samråd med varandra?

2020-07-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag funderar på att upprätta en framtidsfullmakt. Jag är ensamstående med två vuxna döttrar, varav en är folkbokförd i Sverige och den andra är folkbokförd i Tyskland. Jag vill gärna att framtidsfullmakten ska omfatta båda döttrar och att alla nödvändiga beslut ska fattas i samråd dem emellan.Båda är svenska medborgare med svensk personnummer.Finns det möjlighet att göra så?Med vänliga hälsningarMargot Vogel
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna rörande framtidsfullmakter återfinns i lag om framtidsfullmakter.

Formkrav för framtidsfullmakter

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en fullmaktsgivare ger åt en fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser, 1 §. Framtidsfullmakter får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter, 2 §.

Formkraven för framtidsfullmakter framgår av 4 §. Enligt bestämmelsen krävs för fullmaktens giltighet att den upprättas skriftligt. Dessutom krävs att fullmaktsgivarens underskrift bevittnas av två vittnen, som även de ska underteckna handlingen. Viktigt är att dessa vittnen inte får vara samma personer som utgör fullmaktshavare enligt fullmakten. I övrigt tillämpas reglerna om vittnen i 10 kap. Ärvdabalken.

Enligt 5 § ska vidare följande framgå:

1) att det rör sig om en framtidsfullmakt. Detta kan uppnås genom att rubricera handlingen som just en sådan. Det viktiga är dock att det framgår att fullmakten träder i kraft när någon av omständigheterna i 1 § aktualiseras,

2) vem eller vilka som är fullmaktshavare. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare i samma framtidsfullmakt. Om fullmakten är utställd på flera personer är det dock viktigt att du beskriver deras inbördes förhållande. Detta kan ske genom att kräva att fullmaktshavarna agerar gemensamt, att de tilldelas olika uppdrag eller att en turordning dem emellan upprättas,

3) vilka angelägenheter fullmakten omfattar. Fullmaktsgivaren är fri att utforma fullmakten inom de ramar som anges i 2 §,

4) vilka övriga villkor som ska gälla.

Det finns inget lagkrav på var och hur fullmakten ska förvaras. Fullmakten bör dock förvaras på ett säkert ställe, förslagsvis bland andra viktiga dokument. För att underlätta för alla parter bör fullmaktshavarna ha kännedom vart framtidsfullmakten är förvarad. Bra att känna till är att framtidsfullmakten inte behöver registreras vid någon myndighet.

Sammanfattning

Du som fullmaktsgivare har alltså stor frihet att utforma framtidsfullmakten hur du vill, under förutsättning att ovan nämnda formkrav är uppfyllda. Detta innebär att det inte föreligger något hinder för dig att förordna om att båda dina döttrar ska vara fullmaktshavare. Tänk dock på att tydligt utforma deras inbördes förhållanden, exempelvis genom att ange i vilka situationer som samråd krävs mellan dina döttrar. Att en av dina döttrar är folkbokförd i Tyskland innebär inte ett hinder för möjligheten att vara fullmaktshavare enligt lagen om framtidsfullmakter.

Önskar du hjälp med att upprätta din framtidsfullmakt är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra jurister här på Lawline.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1391)
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar

Alla besvarade frågor (91430)