Kan en framtidsfullmakt vara utställd till flera personer?

2018-01-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej. Angående framtidsfullmakt. Kan man utse mer än en fullmaktshavare och i så fall ska de agera i samråd eller i succession? I lagens 1§ står det nämnt "en fullmaktshavare" medan i 5§ 2. står det "det skall framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare". Tack
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om framtidsfullmakt regleras i den nya införda lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en fullmaktsgivare ger åt en fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lagen (2017:310 om framtidsfullmakt))

En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera fysiska personer, vilket kan utläsas av förarbeten och den bestämmelsen som du hänvisade till (5 § 2 p. lagen (2017:310) om framtidsfullmakt)). Det ska tydligt framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare.

Enligt förarbeten kan fullmaktsgivaren själv besluta om vem av fullmaktshavarna som ska ansvara för exempelvis de ekonomiska angelägenheterna och dylikt. En fullmaktsgivare kan även ange att flera fullmaktshavare endast får utöva uppdraget tillsammans. Fullmaktsgivaren måste här vara försiktig med vad ett sådant uppdrag får avse med hänsyn till att det finns en risk att det kan uppstå konflikt mellan fullmaktshavarna. Det är även möjligt att låta en framtidsfullmakt innefatta alternativa förordnanden. Det innebär att om exempelvis fullmaktshavare 1 inte kan eller vill fullgöra uppdraget kan fullmaktsgivaren låta fullmaktshavare 2 ansvar för uppdraget i så fall.

Sammanfattningsvis kan fullmaktsgivaren konstruera den framtidafullmakten på flera olika sätt.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar

Susanne Zahawi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1448)
2022-01-16 Får jag behålla presentkort som jag av misstag fått dubbelt?
2022-01-16 Avsluta abbonemangstjänst
2021-12-28 Kan ett gift par vara vittnen till framtidsfullmakt?
2021-12-28 Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig utomlands?

Alla besvarade frågor (98613)