Kan en framtidsfullmakt omfatta flera fullmaktshavare?

2019-02-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar om om jag behöver skriver två Framtidsfullmakter (en för varje son)?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om framtidsfullmakt regleras i lag (2017:310) om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som en fullmaktsgivare ger åt en fullmaktshavare att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lag (2017:310 om framtidsfullmakt)).

En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera fysiska personer, vilket kan utläsas av förarbeten samt 5 § 2.p lagen (2017:310) om framtidsfullmakt. Det ska tydligt framgå i fullmakten vem eller vilka som är fullmaktshavare.

Enligt förarbeten kan fullmaktsgivare ange att fullmaktshavarna endast får utöva uppdraget tillsammans. Det är även möjligt att låta en framtidsfullmakt innefatta alternativa förordnanden. Det innebär att om exempelvis fullmaktshavare 1 inte kan eller vill fullgöra uppdraget kan fullmaktsgivaren låta fullmaktshavare 2 ta över ansvaret. Vidare kan framtidsfullmakten omfatta att fullmaktshavarna har ansvar att företräda fullmaktsgivaren inom olika områden.

Notera även att din underskrift ska bevittnas av två vittnen (ej fullmaktshavarna), vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter. Detta enligt 4 § lagen (2017:310) om framtidsfullmakt.

Sammanfattningsvis kan framtidsfullmakten omfatta flera fullmaktshavare.

Med vänliga hälsningar

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1393)
2021-04-28 Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?
2021-04-27 Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?

Alla besvarade frågor (92012)