​Kan en framtidsfullmakt gälla flera personer?

2019-02-26 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
https://lagen.nu/2017:310#P5S1https://lagen.nu/2017:310#P5S1https://lagen.nu/2017:310#P5S1Jag vill att min framtidsfullmakt ska gälla alla mina fyra barn, ska jag då skriva 4 fullmakter eller alla på samma?
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!


Hur många fullmakter?
Av framtidsfullmakten ska det framgå vem eller vilka som har rätt att företräda dig, se Lag om framtidsfullmakter 5 §. Du kan alltså skriva en fullmakt som gäller för alla dina barn.


Vad är viktigt att tänka på?
Fullmakten ska vara skriftlig och din underskrift (som fullmaktsgivare) ska bevittnas av två vittnen. Vittnena måste närvara samtidigt och de måste även i sin bevittning intyga att samtliga närvarade. De ska även intyga att du är vid fullt förstånd och att du undertecknat fullmakten av fri vilja. Vittnen får inte vara under 15 år och får inte vara jäviga, det vill säga ha ett direkt släktskap med dig eller dina barn.

Om du vid ett senare tillfälle vill ändra något i fullmakten gäller samma krav som när du skrev den, om inte ändringen bara gäller en begränsning av fullmakten.

Fullmakten ska visas upp i original när den används gentemot någon annan, exempelvis en bank.

Se Lag om framtidsfullmakter 3-8 §.


Råd
Var tydlig i fullmakten hur du vill att de ska hantera dina angelägenheter. Du kan även dela upp deras ansvarsområden eller om du vill att de ska hantera vissa frågor gemensamt. Det är även möjligt att skriva en rangordning gällande vem som har ansvar.


Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81741)