Kan en förvaltningsmyndighet ändra förvaltningsrättens beslut?

2021-04-13 i Myndigheter
FRÅGA
Hej!I ett ärende rörande ekonomiskt bistånd har det gjorts en överklagan till förvaltningsrätten, som förkunnat en dom till den överklagandes fördel.Socialtjänsten bryr sig inte om att göra en ny bedömning enligt hänvisning till HFD 2017 ref 51. Viken lag, och paragraf skall jag hänvisa socialtjänsten till, för att de skall förstå, - och följa domen som förvaltningsrätten gjort?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett beslut om ekonomiskt bistånd kräver särskilda verkställighetsåtgärder. Socialtjänsten kan dock inte på eget initiativ ändra eller göra en ny bedömning av förvaltningsrättens beslut. Om socialtjänsten vill få till en prövning av beslutet måste det överklagas till Kammarrätten (33 § förvaltningsprocesslagen). Överklagandet måste i så fall komma in till Kammarrätten inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades (44 § förvaltningslagen). Om inte beslutet överklagas inom tre veckor kommer det att verkställas och därmed få laga kraft (d.v.s. att det inte går att överklaga beslutet). En förvaltningsmyndighet (socialtjänsten i detta fall) kan därför inte ändra förvaltningsrättens beslut.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Myndigheter (445)
2021-10-21 Om att lägga till ett efternamn som har funnits i släkten längre tillbaka
2021-10-17 Sekretess inom socialtjänsten
2021-10-17 Hur överklagar man ett beslut om försörjningsstöd?
2021-10-16 Får en myndighet ta ut en avgift för en kopia/avskrift av en allmän handling?

Alla besvarade frågor (96521)