Kan en förundersöknings bristande lagenlighet påverka följande doms giltighet?

Om en förundersökning bedrivits på sätt som strider mot gällande lag, dvs att polisen och/eller åklagare har åsidosatt lagen, brutit mot objektivitetslagen RF (JO har uttalat sig betr just det - och utpekad Palme mördare) - kan den efterföljande domen anses vara olaglig ?? Åtal och dom bygger ju på förundersökningen. Min fråga förutsätter att inget framläggs som gör att man kan ignorera lagbrotten i fu perioden. När är en dom olaglig ? är då min fråga i korthet mvh Bill

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Som jag förstår det undrar du ifall brister i sättet en förundersökning bedrivits kan påverka en följande doms giltighet.

Får man använda bevis som kommit till på olaglig väg?

I svensk rätt får domstolen beakta vilka bevis som helst oavsett om de kommit till på ett lagvidrigt sätt (rättegångsbalken 35 kap. 1 §). Det kallas för fri bevisvärdering. Om en polis brutit mot lagen när hen skaffat fram bevis, t.ex. genom att göra inbrott hos den misstänkte, så är domstolen fortfarande ohindrad att använda beviset under rättegången. Det spelar alltså ingen roll vilka regler eller lagar polisen brutit mot i förundersökningen.

När är en dom laglig?

Det finns naturligtvis många formkrav som en meddelad dom måste uppfylla för att vinna lagakraft och därmed vara giltig (rättegångsbalken 30 kap.). I övrigt finns det nästan oändligt med regler för rättegången och hur den ska bedrivas och dessa måste följas för att domen inte ska kunna klandras i efterhand.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor!

Vänliga Hälsningar,

Aron BergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Bevis och bevisning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo