Kan en förälder ärva från sitt avlidna barn när det finns en make?

2019-07-31 i Make
FRÅGA
En kort bakgrund.Min son avled för ett antal år sedan.Vår son var vårt enda barn.Min hustru/sonens mor avled för många år sedan och vi var då skilda.Min son fick sedan ärva en större summa pengar av sina morföräldrar.Han investerade sedan delar av förmögenheten i ett stort hus med sin hustru.Innan min son avled förde hon över alla dessa medel till sitt eget konto.Det innebar att det blev en "förenklad" bouppteckning och där sonens förmögenhet blev noll.Skulle jag kunnat fått ärva delar av min sons förmögenhet?(Jag har inga planer på att "bråka" om detta utan vill endast veta för min egen sinnesro).
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om man är gifta och den ena maken avlider så övergår all egendom till den efterlevande maken, så tillvida det inte finns något testamente som säger annat om enskild egendom. I detta fall utgår jag ifrån att det inte finns någon enskild egendom vilket gör att din sons hustru äger samtliga tillgångar, se ÄB 3 kap. 1 §.

Det betyder att du som förälder inte ärver några av din sons tillgångar oavsett om hustrun hade skrivit över dem på sig eller inte.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll