FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt29/12/2020

Kan en fastighet ägas av flera personer där bara en av dem har lagfart?

Hejsan. Jag undrar om en fastighet kan ägas av 2 personer men bara en som har för allmänheten en synlig lagfart?

Om det är möjligt att kringgå hur kan man ta reda på om det finns fler ägare till till en fastighet?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En civilrättslig ägare och en lagfaren ägare
En person blir civilrättsligt ägare av en fastighet i och med köpekontraktet. En fastighet kan civilrättsligt ägas av flera personer. För att bli lagfaren ägare krävs att den civilrättslige ägaren på eget initiativ söker lagfart, annars drabbas denne av rättsliga påföljder (20 kap. 2-3 § Jordabalken).

Detta innebär att det kan finnas två civilrättsliga ägare av en fastighet varav bara en av dem har sökt lagfart. Lagfart kan dock sökas och beviljas gemensamt (20 kap. 5 § andra stycket Jordabalken). Om endast en av flera civilrättsliga ägare av en fastighet har sökt lagfart så har den som sökt lagfart företräde till fastigheten (17 kap. 1 § Jordabalken).


I ditt fall
Svar på din fråga är således: ja! Det är möjligt att en fastighet ägs av två personer men att enbart en av dessa har lagfart på fastigheten. Den lagfarne ägaren har som sagt företräde till fastigheten. Det du kan göra för att ta reda på om en fastighet har flera ägare är genom att få del av köpekontraktet, vilket däremot inte är en offentlig handling om den inte förvaras eller är inkommen/upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § Tryckfrihetsförordningen).


Jag hoppas att detta svarade på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Jessica JacobRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000