Kan en f.d. hustru ställa krav på arv när giftermål skett utomlands och skilsmässa sedan gått igenom i Sverige?

2017-12-29 i Make
FRÅGA
Hej , min son är gift med en kvinna i Thailand men, skild från henne i Sverige sedan 2016.Kan hon ställa krav på, arv efter honom? Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Din fråga handlar om internationella äktenskap samt arvsrätt och regleras i främst Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap (IÄL) men även i Ärvdabalken (ÄB).

Vilka är arvsberättigade?

De personer som är arvsberättigade bestäms av något som inom juridiken benämns som den legala arvsordningen. Den legala arvsordningen förklarar i vilken ordning som arvet fördelas efter en avliden person. Det enda som är relevant för dig att veta i just den här frågan är att makar är arvsberättigade, men endast med fri förfoganderätt (ÄB 3 kap. 1 §). Med fri förfoganderätt menas det att makan inte får testamentera bort det hon ärvt av den avlidne eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån (ÄB 3 kap. 2 §). Även barn, barnbarn, föräldrar, syskon, syskonbarn samt far- och morföräldrar är arvsberättigade (ÄB 2 kap. 1-3 §§), men det är inget som är relevant för din fråga.

Skilsmässans effekt på makans rätt till arv

Efter att ha beskrivit lite grundläggande fakta om en makas rätt till arv, så ska jag nu förklara vilken effekt skilsmässan får på den f.d. makans rätt till arv.

Eftersom din son är skild från kvinnan i Thailand, så har ju skilsmässan gått igenom. Då har det alltså bedömts som att äktenskapet från början, mellan din son och kvinnan från Thailand, varit giltigt (IÄL 1 kap. 7 §). På grund av att äktenskapet ansetts vara giltigt, så har alltså talan om äktenskapsskillnad fått tas upp av svensk domstol (IÄL 3 kap. 2 §). Eftersom då skilsmässan gått igenom, vilket också stöds av Äktenskapsbalken 5 kap. 6 §, så är din son och kvinnan från Thailand inte längre makar.

Kan kvinnan ställa krav på arv?

Eftersom din son och kvinnan från Thailand inte längre är makar, så kan vi med bakgrund av de regler som jag nämnt ovan, konstatera att kvinnan från Thailand inte är arvsberättigad efter din son. Din sons skilsmässa med kvinnan från Thailand är inte beroende av om den accepteras i Thailand eller inte, i Sverige är skilsmässan giltig och kvinnan är således inte arvsberättigad eftersom hon inte längre är din sons maka. Hur denna situation skulle bedömas enligt thailändsk lagstiftning kan jag tyvärr inte svara på, men det viktigaste att veta är att kvinnan inte kan ställa krav på arv enligt svensk lag.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Make (498)
2022-01-22 Ärver även min fru efter mina föräldrar?
2021-12-30 Fördelning av arv efter make om det inte finns testamente
2021-12-27 Arvsfrågor inför äktenskap
2021-12-05 Vad händer när en make som står ensam på lånet av den gemensamma bostaden går bort?

Alla besvarade frågor (98657)