Kan en enskild näringsidkare betraktas som en konsument?

Hej, Gäller konsumentköplagen om man f.ex tecknat ett mobilt abonnemang som Enskild firma? Räknas Enskild firma som konsument när det gäller riksdagens lag angående abonnemangs bindningstid?

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar att din fråga handlar om vem som är konsument i konsumentköplagen (KKL) och i lag (2003:389) om elektrisk kommunikation. I lag om elektrisk kommunikation finns det bland annat bestämmelser om bindningstid för abonnemang.

Betraktas en enskild firma som konsument enligt konsumentköplagen?

En konsument är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet (1 § KKL). När en fysisk person ingår ett avtal i privat syfte är personen en konsument i lagens mening och konsumentköplagen är därför tillämplig. Om den fysiska personen däremot ingår ett avtal för sin näringsverksamhet, är den inte att betrakta som konsument utan som en näringsidkare och därför är konsumentköplagen inte tillämplig.

Det betyder att det är syftet med avtalet som styr om en fysisk person som har en enskild firma agerar i egenskap som konsument eller som näringsidkare.

Betraktas en enskild firma som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation?

I lag om elektrisk kommunikation definieras en konsument på samma sätt som i konsumentköplagen. En konsument är därför en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför en näringsverksamhet.

Det är inte ett konsumentavtal om en person med en enskild firma exempelvis tecknar ett telefonabonnemang för näringsverksamhetens räkning.

Däremot föreligger ett konsumentförhållande om en person, som visserligen har en enskild firma, ingår ett telefonabonnemang för privat bruk och huvudsakligen använder det i egenskap som privatperson.

Sammanfattning

För att man ska räknas som konsument enligt lagens mening ska man ingå ett avtal i privat syfte. När man handlar i egenskap som enskild näringsidkare är man inte att betrakta som konsument. När en enskild näringsidkare ingår ett avtal med ett annat företag är konsumentköplagen inte tillämplig, inte heller räknas en enskild näringsidkare som konsument enligt lag om elektrisk kommunikation.

Avslutningsvis
När två näringsidkare ingår ett avtal om en lös sak är köplagen tillämplig. Abonnemang är dock inte en "lös sak" i lagens mening och det råder därför avtalsfrihet mellan parterna. Lag om elektrisk kommunikation är också tillämplig, men skillnaden att en enskild näringsidkare inte skyddas av de bestämmelser som enbart finns för konsumenter.
Jag vill dock göra dig uppmärksam på att vissa företag som säljer abonnemang är medlemmar i Telekområdgivarna. De företag som är medlemmar i Telekområdgivarna har en skyldighet att rätta sig efter organisationens uppförandekod. Denna uppförandekod har regler som även skyddar enskilda näringsidkare! Uppförandekoden är dock inte lag, men koden är bindande för de företag som är med i organisationen.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att ställa en till!

Vänligen,

Julia PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”