Kan en enskild bolagsledamot stämma en anställd på skadestånd?

hej,

kan en enskild styrelseledamot stämma sin revisor på skadestånd för bristande revision? Vill tillägga att revisorn har av förvaltningsrätten meddelats en erinran för bristande revision. Men jag vill som sagt stämma honom på skadestånd, går det?

tack oå förhand.

mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Aktiebolagslag (2005:551).

Hur jag tolkar din fråga

Jag tolkar din fråga som att du är en styrelseledamot i ett aktiebolag och undrar om du kan stämma en av bolaget anställd revisor på skadestånd för bristande revision.

Jag vill därutöver påpeka att jag inte vet hur er bolagsordning ser ut i företaget, men jag kommer att skriva när du behöver ta hänsyn till en sådan.

Nej, en enskild ledamot har inte rätt att stämma en anställd i bolaget

En bolagsstyrelse tillsätts för att minska intressekonflikter och för att hindra att för mycket makt koncentreras i händerna på en enskild person. Därför vore det orimligt om en enskild ledamot skulle ha rätt att stämma en anställd på egen hand å företagets vägnar.

En styrelse kan fatta beslut endast när fler än hälften av det totala antalet ledamöter, eller det högre antalet som anges i bolagsordningen, är närvarande. Alla måste däremot ha getts möjlighet att närvara och fått ett tillräckligt underlag för att kunna ta ett beslut (8 kap. 21 § första och andra stycket aktiebolagslagen).

Om det inte anges någon särskild röstmajoritet i bolagsordningen, så gäller det beslut som majoriteten beslutar, och vid lika röstantal, den sida som styrelseordföranden biträder. Är styrelsen inte fulltalig, krävs däremot att minst en tredjedel av det totala antalet ledamöter röstar för beslutet (8 kap. 22 § aktiebolagslagen).

Mitt råd

Om du vill stämma revisorn för bristande revision är mitt råd att du pratar med styrelseordföranden. Han eller hon är skyldig att på din begäran som styrelseledamot kalla till ett sammanträde för styrelsen (8 kap. 18 § aktiebolagslagen).

Vid sammanträdet kan ni diskutera och komma fram till hur ni ska gå vidare. Jag vill även snabbt nämna att en rättsprocess alltid bör komma i andra hand, bl.a. för att de är tidskrävande och kostar mycket pengar. Det är möjligt att problemet går att lösa på annat sätt.

Förhoppningsvis kommer ni fram till någonting som passar er alla.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar, arbets-givare/tagare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000