Kan en dom vara grund för resning?

2017-06-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om en person blir friad för sexuellt utnyttjande av barnbarnen och sedan blir dömd för likadant brott. Kan man begära resning av den friande domen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Resning baserat på en fällande dom:
Enbart den omständigheten att en person har blivit fälld i en senare dom är inte grund för resning, däremot hade jag i ditt fall kollat på om det finns ny bevisning till det tidigare fallet som har kommit fram nu i den senare rättegången. Det kan vara värt att ha i minnet att det är svårt att få igenom en resning av en dom.

Allmänna regler:
Huvudregeln är att en dom som har vunnit laga kraft inte ska gå att ändra. Detta har att göra med att man ska kunna lita på den dom som ges och genom det en form av stabilitet i rättssystemet. Resning är ett särskilt rättsmedel som finns som dock tillämpas restriktivt. Då din fråga handlar om ett brottmål kommer jag redogöra för de regler som gäller vid resningsärenden i brottmål men det finns också regler för resning i tvistemål.

Resning i brottmål:
Regler för resning i brottmål regleras i rättegångsbalken och där finns speciella regler när det gäller brottmål och där resning innebär en nackdel för den tilltalade (58 kap. 3 § rättegångsbalken). Det finns lite olika grunder för resning.

- Det kan bland annat vara om någon tjänsteman vid rätten har agerat brottsligt.

- Det kan också vara om någon skriftlig bevisning har varit falsk eller någon muntligen har utgett falsk utsaga och bevisningen har varit av vikt för bedömningen i målet.

- Det kan också handla om nya omständigheter eller bevisning vilket jag tror kan vara den punkten som i sådana fall blir aktuell i ditt fall. Men det viktiga gällande detta kriteriet är att det måste finnas en ursäkt till att bevisningen eller omständigheten inte lades fram i samband med rättegången.

Det nya som läggs fram ska också vara av den vikt att det sannolikt hade lett till att utgången hade blivit annorlunda om man visste om det vid den första rättegången.

Det som kan vara viktigt att komma ihåg är att det finns tidsgränser inom vilken tid man måste begära resning från det tillfället man får reda på en ny omständighet.

Mathilda Wihlborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1215)
2022-01-16 Vad är skillnaden mellan beslut och dom?
2022-01-13 Avlyssning av mobiltelefon - vem tar beslut och rätt till information.
2022-01-05 Anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd
2022-01-02 Åtalsplikt

Alla besvarade frågor (98494)