FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt21/06/2017

Kan en dom vara grund för resning?

Om en person blir friad för sexuellt utnyttjande av barnbarnen och sedan blir dömd för likadant brott. Kan man begära resning av den friande domen?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Resning baserat på en fällande dom:
Enbart den omständigheten att en person har blivit fälld i en senare dom är inte grund för resning, däremot hade jag i ditt fall kollat på om det finns ny bevisning till det tidigare fallet som har kommit fram nu i den senare rättegången. Det kan vara värt att ha i minnet att det är svårt att få igenom en resning av en dom.

Allmänna regler:
Huvudregeln är att en dom som har vunnit laga kraft inte ska gå att ändra. Detta har att göra med att man ska kunna lita på den dom som ges och genom det en form av stabilitet i rättssystemet. Resning är ett särskilt rättsmedel som finns som dock tillämpas restriktivt. Då din fråga handlar om ett brottmål kommer jag redogöra för de regler som gäller vid resningsärenden i brottmål men det finns också regler för resning i tvistemål.

Resning i brottmål:
Regler för resning i brottmål regleras i rättegångsbalken och där finns speciella regler när det gäller brottmål och där resning innebär en nackdel för den tilltalade (58 kap. 3 § rättegångsbalken). Det finns lite olika grunder för resning.

- Det kan bland annat vara om någon tjänsteman vid rätten har agerat brottsligt.

- Det kan också vara om någon skriftlig bevisning har varit falsk eller någon muntligen har utgett falsk utsaga och bevisningen har varit av vikt för bedömningen i målet.

- Det kan också handla om nya omständigheter eller bevisning vilket jag tror kan vara den punkten som i sådana fall blir aktuell i ditt fall. Men det viktiga gällande detta kriteriet är att det måste finnas en ursäkt till att bevisningen eller omständigheten inte lades fram i samband med rättegången.

Det nya som läggs fram ska också vara av den vikt att det sannolikt hade lett till att utgången hade blivit annorlunda om man visste om det vid den första rättegången.

Det som kan vara viktigt att komma ihåg är att det finns tidsgränser inom vilken tid man måste begära resning från det tillfället man får reda på en ny omständighet.

Mathilda WihlborgRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”