Kan en dement godkänna ett gåvobrev?

2020-11-22 i Gåva
FRÅGA
Kan en dement som bor på hem för att han inte klarar sig själv i hemmet godkänna ett gåvobrev?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning och avtalslagen.

Utgångspunkten är att det faktum att någon är dement inte innebär att personen i fråga inte kan skriva eller för den delen skriva under (godkänna) ett gåvobrev. Detta beror på tanken om att var och en har rätt att fritt förfoga över sin egendom. Det som dock kan ske är att rättshandlingen, dvs. själva godkännandet, förklaras ogiltigt i efterhand med stöd i lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Demenssjukdom kan ses som en psykisk störning och rättshandlingar tagna av dementa omfattas därför av lagens tillämpningsområde. Konsekvensen av att gåvobrevet ogiltigförklaras med stöd av lagen är att gåvan ska gå åter.

Även de s.k. ogiltighetsgrunderna i avtalslagen kan bli aktuella då ett gåvobrev klassas som ett avtal. Även genom avtalslagen kan då gåvobrevet förklaras ogiltigt med stöd i någon av de aktuella ogiltighetsgrunderna. Den ogiltighetsgrund som här kan tänkas bli aktuell är då någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning för att få till stånd rättshandlingen till sin egen förmån. Rättshandlingen ska så i uppenbart missförhållande till vederlaget, eller då vederlag inte är aktuellt för rättshandlingen gäller den inte mot den som vidtog handlingen (31 § avtalslagen). Detta innebär att om någon utnyttjat någon annan, som här t.ex. är dement, för att förmå denne att godkänna ett gåvobrev blir gåvobrevet ogiltigt.

För att gåvobrevet ska bli ogiltigt krävs att den dementa inte förstod innebörden av sitt agerande. Här kan det uppstå bevissvårigheter avseende vad den dementa förstod eller inte förstod och det kan därför vara bra att genomgå en läkarundersökning innan gåvobrevet godkänns för att utreda läget. Genom läkarundersökningen kan då alltså t.ex. klargöras att den dementa vid tiden för godkännandet var frisk nog att förstå innebörden av gåvobrevet. På så sätt blir det svårare för någon i efterhand att klandra gåvobrevet och påstå att den dementa inte förstod.

Sammanfattning

Det är möjligt för en dement person att godkänna / skriva under ett gåvobrev. Det krävs dock att den dementa vid tillfället förstod innebörden av sitt handlande, annars kan det förklaras ogiltigt i efterhand.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (715)
2021-06-12 Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva av pengar?
2021-06-03 Kan min fru skänka sitt arv till mig?
2021-05-30 Får man kräva tillbaka gåvor?
2021-05-26 Kan en gåvogivare återta en gåva?

Alla besvarade frågor (93076)