Kan en delägare i fastighet hindra att andelar säljs?

2019-02-24 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej,Vi är 4 syskon som äger varsin lika stor del i en fastighet.Nu vill ett syskon köpa ut två av oss andra.Kan det fjärde syskonet opponera sig?Med andra ord, måste alla delägare vara överens om hur, när och till vem andelar säljs?Eller är varje delägare fri att sälja till vem den vill?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om samägd egendom finns i lag om samäganderätt. Lagen är dispositiv, vilket innebär att om ni har avtalat om något annat än vad som står i lagen gäller ert avtal. Eftersom jag inte känner till något avtal mellan er syskon utgår jag dock här ifrån vad som gäller enligt lagens regler.

Svaret på frågan om det fjärde syskonet kan opponera sig är nej, varje delägare i samägd egendom är fri att förfoga över sin andel och kan alltså på egen hand välja att sälja eller pantsätta sin del. Ditt syskon kan alltså köpa ut två av er utan att alla delägare behöver samtycka till det. Däremot krävs samtliga delägares samtycke för att förfoga över egendomen i sig, vilket framgår av 2 § samäganderättslagen. Skulle det syskon som köper ut er vilja vidta någon åtgärd med fastigheten behöver hen därför det fjärde syskonets samtycke. Att äga en majoritet av andelarna är alltså inte i sig en garanti för att få sin vilja igenom.

Det kan också vara bra att veta att en delägare enligt 6 § samäganderättslagen alltid kan ansöka om att egendomen säljs på offentlig auktion. Skulle de syskon som är delägare efter utköpet absolut inte kunna komma överens kan alltså en av dem framtvinga en försäljning av fastigheten, om inte övriga delägare kan visa att det finns synnerliga skäl emot det.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

Emilia Garpebring
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1952)
2020-07-08 Gäller nyttjanderätt vid överlåtelse av sommarstuga?
2020-06-30 En störande granne?
2020-06-29 Allemansrätten och bryggor på privatägd mark
2020-06-29 Förköpsrätt av fastighet

Alla besvarade frågor (81800)