Kan en coronasmittad person dömas för vållande till annans död om den har spottat på en person som sedan avlider?

FRÅGA
Ett fall nyligen där en coronasmittad person spottade en annan kvinna, som arbetade på en snabbmatsrestaurang, i ansiktet leder till min fråga. Kan det bli någon påföljd, förutom misshandelsåtal, om kvinnan avlider pga Covid19? Vållande till annans död eller likn.?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet vållande till annans död innebär att en person genom oaktsamhet orsakar annans död (Brottsbalken 3 kap. 7 §). Rekvisiten är: (1) att personen varit oaktsam och (2) att den oaktsamma gärningen har lett till en persons död. Med oaktsamhet menas att en person gör något utan att ta tillbörlig hänsyn till de risker som kan uppstå.

Det som är intressant i detta fall är frågan om det har funnits goda skäl för gärningsmannen att beakta risken med sin gärning. Om gärningsmannen inte hade anledning att misstänka att den vid tiden för gärningen var smittad av Covid-19 har jag svårt att tro att en domstol skulle anse att gärningsmannen har tagit ett otillåtet risktagande. Om situationen hade varit omvänd, och gärningsmannen har misstänkt att den bär på viruset, kan bedömningen bli annorlunda. Det som är viktigt att förstå när man talar om oaktsamhet är som sagt att gärningsmannen vid någon tid under gärningen måste ha haft goda skäl att anta att gärningen medför en viss risk.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (415)
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall
2021-03-31 Misshandel och påföljd

Alla besvarade frågor (91130)