Kan en chef ogiltigförklara en avtalsklausul ensidigt?

FRÅGA
Hej! Under 2018 gjorde arbetsgivaren ett tillägg till anställningsavtalet med tanke på GDPR. Nu påstår ny arbetsgivare att avtalet är ogiltigt trots att varken han själv eller hans jurist har sett det. I avtalet står det hur personuppgifterna för personal får hanteras i företaget och valfriheten för att vara med på hemsida med bild och kontaktuppgifter. Jag valde nej till hemsidan och får nu alltså informationen att det är ogiltigt och att han kan lägga upp kontaktuppgifter utan att fråga mig. Hur ligger det till, kan en chef bara ogiltigförklara ett avtal hux flux?
SVAR

Hejsan!

Ett anställningsavtal är tvåsidigt. Om en arbetsgivare vill göra en ändring i anställningsavtalet måste detta vara ömsesidigt. Om du valde nej till att din information ska vara på hemsidan så ska det gälla. Den nya arbetsgivaren har därför brutit mot anställningsavtalet. Först och främst får du vända dig till ditt anställningsavtal angående vilka sanktioner som kan göras gällande vid avtalsbrott. Om sådana inte finns kan du, om ni är bundna av kollektivavtal, se vad för sanktioner som kan bli aktuella i kollektivavtalet, eftersom jag inte vet vilket kollektivavtal ni kan ha så kan jag inte kommentera detta. Jag rekommenderar först och främst att du gör det klart och tydligt för arbetsgivaren att ta bort informationen från hemsida, om detta inte fungerar så kan du kontakta din arbetstagarorganisation om du är medlem i sådan.

Med vänliga hälsningar.

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arbetsgivarens skyldigheter (559)
2019-05-18 Arbetstagare ansvar för fel i tjänst
2019-05-17 Har man rätt till lön under uppsägningstid?
2019-05-10 Anställningsavtal och chefens arbetsledningsrätt
2019-05-06 Tystnadsplikt på arbetsplats

Alla besvarade frågor (69196)