FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente20/04/2017

Kan en bröstarvinge som köpt en fastighet av sin förälder testamentera bort fastigheten sedan föräldern avlidit?

Jag är ogift och har inga barn. Jag har köpt ett fritidshus av min mamma, till marknadspris. I avtalet står att det ska vara min enskilda egendom samt att mamma har rätt att disponera fastigheten. Nu har mamma gått bort och jag vill skriva ett testamente där min sambo ärver fritidshuset. (Arvet efter pappa är skiftat). Min bror säger att jag inte har rätt att testamentera bort fritidshuset utan att det ska tillfalla honom. Kan jag testamentera bort enskild egendom?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Du kan testamentera bort enskild egendom. Att något är enskild egendom spelar roll om man är gift. Att något är enskild egendom innebär i korthet att egendomen inte kommer att tas med i en bodelning (se äktenskapsbalken 10 kap. 1 §).

Eftersom du inte har några barn och dina båda föräldrar har gått bort, så är det din bror som ärver dig om du inte skriver något testamente (se ärvdabalken 2 kap. 2 §). Ett testamente går bra att skriva gällande fritidshuset (och annan egendom) med din sambo som testamentstagare. Så länge testamentet är giltigt kommer din sambo ärva dig (för formkrav på testamente se ärvdabalken 10 kap. 1 §)


Hoppas du har fått svar på din fråga.
Vänligen,

Rebecca AxelssonRådgivare